nr 14 STYCZEŃ 2018 R

Zmiany w rozliczaniu twórców. Sprawdź, kto w 2018 roku zachowa prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów

Od 2018 roku zmienią się zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów przez osoby uzyskujące przychody z tytułu praw autorskich. Dowiedź się, kto, po zmianie przepisów, będzie miał prawo do 50% kosztów.

Wydatki na studia podyplomowe. Mogą stać się kosztem podatkowym dla Twojego klienta

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na studia podyplomowe z coachingu, ale pod pewnymi warunkami. Sprawdź jakimi.

nr 13 GRUDZIEŃ 2017

Zmiany na rok 2018. Poznaj nowe zasady zatrudniania cudzoziemców przy pracach sezonowych

Od nowego roku będą obowiązywać dodatkowe regulacje przewidujące rozbudowę obecnego systemu dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy m.in. nowy typ zezwolenia na wykonywanie przez cudzoziemców prac sezonowych, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

TSUE: Brak rejestracji VAT sprzedawcy nie wyłącza możliwości odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę

Trybunał TSUE stwierdził, iż organy podatkowe nie mogą pozbawiać nabywców prawa do odliczenia VAT w sytuacji, gdy sprzedawca został wykreślony z rejestru podatników VAT. Dla polskich podatników oznacza to mniej korekt.

Trudna droga. Od tożsamości do silnej marki biura rachunkowego

Najskuteczniejszy sposób na promocję biura rachunkowego to odkrycie i zdefiniowanie niepowtarzalnego profilu firmy i konsekwentne, długofalowe komunikowanie się z otoczeniem, czyli stwarzanie potencjalnym klientom jak najwięcej okazji do zetknięcia się z informacją o biurze i jego ofercie. W ten sposób budujemy silną i rozpoznawalną markę. Przyjrzyjmy się temu procesowi z bliska.

nr 12 LISTOPAD 2017

Uwaga! Pojawił się komunikat dotyczący podstawy opodatkowania VAT.

Jeśli Twój klient zajmuje się sprzedażą towarów w formie zestawów (oferowanych jako promocyjne), składających się z towarów opodatkowanych podstawową stawką VAT oraz obniżoną stawką VAT, warto zapoznać go ze komunikatem prezentowanym poniżej.

Uprzedź klienta o koniecznych wydatkach. Poznaj planowane terminy na wymianę kas fiskalnych.

Planowane są zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, które będą wiązały się z koniecznością wymiany obecnie stosowanych kasy fiskalnych. Stare kasy Mają być one sukcesywnie zastępowane przez kasy online, wysyłające informacje o każdej zaewidencjonowanej transakcji do Centralnego Repozytorium Kas. Sprawdź, kiedy taka wymiana zaplanowana jest dla rodzaju działalności wykonywanych przez twoich klientów i poinformuj ich o tym.

Twój klient zawiesił działalność? Sprawdź, czy możesz rozliczyć wydatki na remont

Pytanie: Nasz klient ponosi koszty na remont wynajętego lokalu w momencie zawieszenia działalności. Czy może je rozliczyć po wznowieniu działalności? Działalność zostanie wkrótce wznowiona. Czy wtedy można rozliczyć faktury? Czy faktury związane z remontem obcego lokalu (malowanie, gruntowanie, kładzenie paneli), stanowią od razu koszty? Ponadto w tym okresie klient chcę zakupić sprzęt typu drukarki, komputery wszystko poniżej 3,5 tys. zł. Jak to zaksięgować w KPiR i rozliczyć VAT?

nr 11 PAŻDZIERNIK 2017

Wskaźnik zysku na akcje. Poznaj zasady jego wyliczania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym

Jedną z grup wskaźników, które można wyróżnić w analizie finansowej, są wskaźniki rynku kapitałowego. Często ocenianym wskaźnikiem w tej grupie jest wskaźnik zysku na akcję EPS (Earnings per Share). Sprawdź wskazówki naszego eksperta dotyczące jego wyliczania i prezentacji.

Uwaga! Szef KAS wydał kolejny komunikat. Tym razem dotyczy on darowizny znaków towarowych

Na stronie Ministerstwa Finansów zostało opublikowane kolejne ostrzeżenie dotyczące uzyskania korzyści podatkowych w skutek sztucznych działań. Tym razem dotyczy on darowizn znak towarowego. Sprawdź szczegóły.

nr 10 WRZESIEŃ 2017

Zmiany 2018 r. Nowe regulacje dotyczące ustalania dnia poniesienia kosztu

Ustawodawca zaplanował na rok 2018 liczne zmiany w podatkach dochodowych. Nie wszystkie jeszcze są przesądzone, ale ze względu na ich rewolucyjny charakter, tym najważniejszym poświecimy cykl artykuł, który zaczynamy od omówienia zmiany wprowadzającej jednoznaczne powiązanie momentu zaliczenia danego kosztu do kosztów podatkowych z momentem jego księgowego rozliczenia.

Twój klient może już skorzysta z jednorazowej amortyzacji do 100 tys. zł. Poznaj nowe regulacje

Od 12 sierpnia 2017 r. obowiązują przepisy, które rozszerzają możliwość jednorazowej amortyzacji podatkowej. Nowe regulacje można zastosować do środków trwałych nabytych od 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.

RODO. Zacznij przygotowania biura do nowych przepisów

Nowe prawo europejskie dotyczące danych osobowych będzie dotyczyło Twojego biura rachunkowego już w przyszłym roku. Zobacz, co się zmieni.

nr 9 SIERPIEŃ 2017

Termin na zwrot VAT będzie skrócony z 60 do 25 dni. Poznaj planowane zmiany

Proponowane w nowelizacji ustawy o VAT usprawnienie procesu zwrotu nadpłaconego VAT miałoby zapewnić neutralność tego podatku dla firm i poprawić płynność finansową przedsiębiorstw.

Poznaj ubezpieczeniowe konsekwencje zawarcia nieodpłatnej umowy zlecenia

Jeżeli rozliczany przez Ciebie przedsiębiorca zatrudni małżonka na nieodpłatną umowę zlecenia odprowadzasz za niego składki na ZUS tak jak za osobę współpracującą. Nie ma znaczenia fakt, że umowa zlecenia jest nieodpłatna, a małżonek nie uzyskuje z niej wynagrodzenia. Takie jest stanowisko ZUS. Dowiedz się więcej na ten temat.

Podmioty obsługujące biuro a dane osobowe biura. Czy i jak je udostępniać?

W praktyce działalności biur często dochodzi do sytuacji, w których dane osobowe przetwarzane przez to biuro muszą być udostępnione innym podmiotom. Prawo dopuszcza taką możliwość, ale pod pewnymi warunkami, przedstawionymi w tym artykule.

nr 8 LIPIEC 2017

Zmiany w sposobie zaskarżania interpretacji Sprawdź obowiązujące od czerwca przepisy

Zmiany w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego, przyczyniły się do przyspieszenia procesu zaskarżania interpretacji indywidualnych. Poznaj praktyczne konsekwencje zmian.

Nowe uprawnienia urzędników podczas kontroli podatkowych. Bądź przygotowany na niezapowiedziane kontrole

Obecnie każdy naczelnik urzędu celno-skarbowego może wykonywać kontrolę celno-skarbową na całym terytorium Polski, niezależnie od siedziby kontrolowanego. Poznaj nowe narzędzie walki z wyłudzeniami VAT KAS.

nr 7 CZERWIEC 2017

Samofakturowanie. Sprawdź, czy będzie korzystne dla Twojego klienta

PO zmianach przepisów zasady dotyczące samofakturowania (tzw. self-billing) są mniej restrykcyjne dla podatników zamierzających je stosować. Warto więc przedstawić klientowi zalety i wady takiego rozwiązania i zbadać czy będzie ono dla niego korzystne.

Prywatna nieruchomość klienta. Sprawdź, jak rozliczać koszty i wprowadzić środki trwałe firmy

Kupując nieruchomość z zamiarem wykorzystywania na potrzeby prowadzonej działalności, klient, będący osobą fizyczną, może nie chcieć wprowadzić ją do ewidencji środków trwałych. Nie wyklucza to jednak zaliczenia wydatków eksploatacje związanych z zakupionym budynkiem lub lokalem do kosztów uzyskania przychodu.

nr 6 MAJ

Firma Twojego klienta wypracowała zysk. Sprawdź, jak prawidłowo zaksięgować wypłatę dywidendy

Akcjonariusze bądź udziałowcy spółek kapitałowych mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym do podziału przez walne zgromadzenie. Przeczytaj, jakimi zasadami kierować się przy określaniu wysokości dywidendy i prawidłowym jej rozliczeniu.

nr 5 KWIECIEŃ 2017

Zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasie. Sprawdź, kiedy możesz z niego skorzystać

Czy podatnik, który otrzymuje w całości zapłatę za wykonywane czynności na rachunek bankowy, musi mieć kasę rejestrującą? Poznaj wyjaśnienie organu podatkowego.

Marketingowa szkoła uwodzenia. Podaj klientowi powody dla którego powinien wybrać Twoje biuro

Wielu osobom promocja kojarzy się wyłącznie z reklamą: w gazetach, telewizji, na banerach w Internecie, w e-mailingu czy za pośrednictwem telemarketingu. Tymczasem jest jeszcze inny, nienatarczywy sposób, aby dotrzeć do klienta – promocja działa bowiem najlepiej wtedy, gdy coś pokazuje, a nie narzuca.

nr 4 MARZEC 2017

Rozliczając klienta za 2016 rok pamiętaj o zastosowaniu ulg podatkowych

W zeznaniach rocznych podatnicy mogą zmniejszyć wysokość swojego zobowiązania podatkowego poprzez zastosowanie ulg podatkowych. Jeśli Twój klient jest osobą fizyczną, warto zwrócić uwagę na nowe zasady korzystania z ulgi na zakup nowych technologii.

W tym roku po raz pierwszy wypełnisz w imieniu klienta informację CIT-VC

Od zeszłego roku obowiązuje zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów z tytułu zbycia udziałów (akcji) nabytych w 2016 albo 2017 roku przez spółkę kapitałową lub spółkę komandytowo-akcyjną. Teraz po raz pierwszy będzie składana informacja na temat nabytych udziałów za pomocą nowej deklaracji CIT-VC.

nr 3 LUTY 2017

Zdarzenia po dacie bilansu. Sprawdź, jak je zaklasyfikować

W każdym przedsiębiorstwie, po dniu bilansowym, mają miejsce zdarzenia, które mimo, iż wystąpiły w kolejnym roku obrotowym, mogą mieć wpływ na informacje prezentowane w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok, który już się zakończył. Podstawowym problemem w takiej sytuacji jest poprawne zaklasyfikowanie zaistniałych zdarzeń oraz określenie ich wpływu na dane zawarte w sporządzonym sprawozdaniu finansowym. Poniżej znajdziesz wskazówki jak prawidłowo zaewidencjonować takie transakcje.

Uwaga! W 2017 roku wzrosła kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek

W 2017 r. kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi: 127.890 zł.

nr 2 STYCZEŃ 2017

OC z tytuł prowadzenia biura, a OC z tytułu wykonywania czynności doradztwa to dwa różne ubezpieczenia

Pytanie: Pytanie:  Czy jeśli biuro rachunkowe prowadzone przez doradcę podatkowego świadczy tylko usługi doradztwa podatkowego to minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 10.000 euro i z takiego ubezpieczenia ubezpieczyciel wypłaciłby odszkodowanie klientowi biura, czy też musi ubezpieczyć się również jak doradca podatkowy?

Marketing to nie tylko reklama. Poznaj 7 czynników, które mogą zadecydować o jego skuteczności

Pod wpływem nasilonej konkurencji, dużej presji na obniżanie cen, nowych technologii wkraczających w sferę biznesu oraz zmieniających się potrzeb klienta coraz więcej biur rachunkowych dostrzega konieczność podejmowania działań marketingowych.