NR 25 GRUDZIEŃ 2018 R.

Zadbaj o finanse klienta. Sprawdź, jakie decyzje warto podjąć w styczniu

Na początku roku podatnikowi przysługuje kilka uprawnień, które mogą znacząco wpłynąć na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Warto sprawdzić, jak korzystając z dostępnych prawem narzędzi, zminimalizować ponoszone przez klienta obciążenia podatkowe.

Twój klient sprzedaje usługi za granicę. Sprawdź jak poprawnie rozliczyć od nich VAT

Opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlega, między innymi, odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski. A contrario – nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce odpłatne świadczenie usług poza terytorium Polski. O tym, gdzie znajduje się miejsce świadczenia usług, decydują przepisy o miejscu świadczenia usług, tj. przepisy art. 28a–28o ustawy o VAT oraz § 3 i 4 rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia usług.

Rozliczenie faktury zakupowej otrzymanej z opóźnieniem

Pytanie: Faktura zakupowa wystawiona w sierpniu, ze względu na przeoczenie, została dostarczona z dokumentami za wrzesień. Jeżeli faktura nie dotyczy towarów handlowych i materiałów, uwzględniam ją w KPiR za wrzesień, ale wpisuję datę z sierpnia, natomiast jeśli jest za towary handlowe i materiały, to muszę skorygować KPiR za sierpień. W obu przypadkach VAT mogę odliczyć w deklaracji za wrzesień. Czy to się zgadza? Z jaką datą mam uwzględnić fakturę w JPK VAT?

NR 24 LISTOPAD 2018 R.

Zastosuj nowe wzory dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

Już obowiązuje nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego. Sprawdź, czy dotyczą one rozliczeń Twojego klienta.

Za nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg grożą wysokie grzywny. Pomóc może polisa OC

Za nieprowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ich wbrew przepisom ustawy o rachunkowości lub podawanie w tych księgach nierzetelnych danych grożą sankcje finansowe, a nawet kara pozbawienia wolności. Zakres odpowiedzialności właściciela i pracowników biura rachunkowego uzależniony jest od sposobu przejęcia odpowiedzialności za prowadzenie ksiąg w umowie między zlecającym a biurem rachunkowym.

Twój klient nie musi już zawiadamiać fiskusa o powierzeniu księgi biuru rachunkowemu

Już obowiązuje rozporządzenie ministra  zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zmiany mają zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2018 r.

NR 23 PAŹDZIERNIK 2018 R.

Strategia komunikacji i marka biura rachunkowego. Zobacz, jak ją zbudować

Wiele biur rachunkowych nie podejmuje działań marketingowych, ponieważ nie ma pomysłu na to, w jaki sposób pokazać siebie i swoją firmę. Nawet jeśli skorzystają ze wsparcia specjalistów od promocji, w pierwszej kolejności sami muszą odkryć i zdefiniować swoją markę – bez tego nie może być mowy o skutecznej komunikacji i reklamie.

Rewolucja w zakresie cen transferowych. Poznaj zmiany proponowane przez MF

Ministerstwo Finansów uwzględniło w ramach konsultacji społecznych postulat zwolnienia podmiotów krajowych z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. Warunkiem jest jednak wykazywanie przez podatników krajowych dochodów podatkowych w odniesieniu do transakcji dokonywanych miedzy podmiotami powiązanymi. Dużym ułatwieniem będzie także podniesienie wartości progów oraz wydłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji.

Przygotowanie do egzaminu na doradcę podatkowego – omówienie najtrudniejszych pytań otwartych (PIT)

Odpisy amortyzacyjne a koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

NR 22 WRZESIEŃ 2018 R.

Zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych. Sprawdź, co czeka Twoich klientów od stycznia

Wychodząc naprzeciw potrzebom obniżenia kosztów ubezpieczeń społecznych drobnych przedsiębiorców, ustawodawca pracuje nad zmianami w zakresie obliczania składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców prowadzących działalność na mniejszą skale, które do 2019 roku będą uzależnione od uzyskiwanych przychodów.

Zmiany w Ordynacji podatkowej pozwalają na blokadę konta klienta nawet na 3 dni bez możliwości zaskarżenia

Już jest uchwalona nowelizacja Ordynacji podatkowej, która zakłada, iż w przypadku blokady rachunku na 72 godziny, podatnik nie będzie mógł tego zaskarżyć.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Poznaj jej prawidłową ewidencję w księgach rachunkowych i PKPiR

Transakcje wewnątrzwspólnotowe muszą być ujmowane w księgach rachunkowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Służą temu konta pozwalające na ustalenie przychodów w przypadku WDT i kosztów nabytych towarów w przypadku WNT. Zobacz, które to konta.

NR 21 SIERPIEŃ 2018 R

Uprzeć klienta o skróceniu terminów przedawnienia roszczeń majątkowych

Od 9 lipca 2018 r. będą obowiązywać zmiany w kodeksie cywilnym skracające z 10 do 6 lat podstawowe terminy przedawnienia roszczeń majątkowych.

Twój klient chce zatrudnić cudzoziemca. Sprawdź jakich formalności należy w związku z tym dopełnić

Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada odpowiednią podstawę pobytu w Polsce (stosowny rodzaj zezwolenia, status), a także posiada zezwolenie na pracę oraz prawo pobytu np. na podstawie wizy. Jednak ustawa przewiduje pewne wyjątki, kiedy cudzoziemcy mogą wykonywać pracę na terenie Polski, bez zezwolenia na pracę. Sprawdź szczegóły.

Sposób rozliczenia dropshippingu zależy od tego czy sklep nabywa w swoim imieniu towary czy działa jak pośrednik

Jeśli Twój klient poszukuje nowych rozwiązań w zakresie organizacji sprzedaży i sposobów dotarcia do klienta może zdecydować się na dropshipping, czyli model logistyczny sprzedaży przez Internet polegający na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę.

NR 20 LIPIEC 2018 R

Nowe deklaracje VAT zastosujesz je już od 1 lipca 2018 r.

W lipcu wchodzą przepisy dotyczące podzielonej płatności w VAT. Od tego dnia zmienią się też wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M. Nowe deklaracje VAT są już dostępne na naszej stronie internetowej.

JPK na żądanie. Pamiętaj, że od 1 lipca fiskus może wymagać go również od małych podmiotów

   Od 1 lipca br. na mikro-, małych średnich przedsiębiorców zostanie rozszerzony obowiązek przekazywania danych księgowych w formie JPK  na żądanie organu podatkowego. Obowiązek ten wszedł już dwa lata dotyczył jednak tylko największych podmiotów.

NR 19 CZERWIEC 2018 R.

Zmiany w zakresie wydawania interpretacji podatkowych. Co oznaczają dla Twoich klientów?

Znamy już przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w Ordynacji podatkowej. Nowe przepisy wprowadzają możliwość składania wniosków grupowych. W takim wniosku trzeba będzie podać oczekiwanie korzyści. 

Zatrudniasz pracownika w biurze rachunkowym na podstawie umowy o dzieło? Sprawdź, co na to ZUS

Miesiące letnie to sezon urlopowy, w którym wielu przedsiębiorców zmaga się z absencjami pracowników udających się na wypoczynek. Problem ten dotyczy również biur rachunkowych, zwłaszcza małych, gdzie w tym okresie trudno jest zorganizować zastępstwo dla nieobecnych pracowników. Rozwiązaniem może być zatrudnienie na ten czas dodatkowego personelu w ramach umów cywilnoprawnych. Sprawdź którą w takim przypadku wybrać: o dzieło czy zlecenia.

NR 18 MAJ 2018 R.

Twój klient jest rolnikiem. Sprawdź jakie regulacje zawiera nowy KSR dotyczący działalności rolniczej

Komitet Standardów przyjął uchwałę w sprawie projektu KSR „Działalność rolnicza, który obecnie czeka na publikację w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

Rozliczenie najmu zależy od źródła uzyskania z niego przychodów

Klienci będący podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych mogą wybrać, czy najem będzie przez nich prowadzony w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też w ramach tzw. najmu prywatnego. Pamiętaj, jednak że istnieją sytuacje, które automatyczne kwalifikują najem jako usługę wykonywaną przez przedsiębiorcę, którego źródłem jest prowadzona działalność gospodarcza.

NR 17 KWIECIEŃ 2018

Czy usługi opłacane w całości za pośrednictwem poczty podlegają ewidencji na kasie fiskalnej?

Pytanie: Firma korzystała do tej pory ze zwolnienia z kasy fiskalnej na podstawie poz. 39 załącznika, czyli zapłata w całości wpływała na konto bankowe, a z zestawienia sprzedaży wynikało, jakiej transakcji sprzedaż dotyczyła. Czy w 2018 roku nadal firma może korzystać z tego zwolnienia, czy tylko do 31 marca 2018 r.?

Zakaz handlu w niedziele i święta. Podpowiedz klientowi, co oznaczają dla niego nowe przepisy

1 marca 2018 r. weszła w życie ustawa o ograniczeniu handlu, wokół której narosło wiele kontrowersji, a liczba jej zwolenników była równa liczbie jej przeciwników. Warto przeanalizować więc jej treść i skupić się na rozwiązaniach, które rzeczywiście uzyskały moc prawną, gdyż medialny szum dotyczący procesu legislacyjnego wprowadził wiele niejasności co do przepisów ustawy.

Ujęcie duplikatu faktury, która nie dotarła do podatnika

Pytanie: W jaki sposób ująć w PKPiR oraz w ewidencji VAT duplikat faktury wystawionej we wrześniu 2017 roku (nie dotarł do firmy), jeżeli duplikat został wystawiony w styczniu, a dotarł do firmy w lutym 2018 roku? Transakcja dotyczy zakupu usług w kraju.

NR 16 MARZEC 2018 R.

Nowa interpretacja ogólna. Outsourcing usług medycznych może podlegać zwolnieniu VAT

Minister Rozwoju i Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą zakresu zwolnienia z VAT usług wykonywanych w związku ze świadczoną przez podmioty lecznicze usługą w zakresie opieki medycznej. Poznaj ją.

Newsletter w biurze rachunkowym może być skutecznym narzędziem do utrzymania klienta

Newsletter to potężne narzędzie pozwalające na komunikowanie się z klientami biura rachunkowego. Jest czymś w rodzaju darmowej prenumeraty, która polega na przesyłaniu najnowszych informacji które mogą być również publikowane na stronie oraz aktualnych promocjach. Polecamy przesyłanie klientom newsletera, który co miesiąc specjalnie dla nich przygotowujemy w imieniu Twojego biura, lub tworzenie własnego przy zastosowaniu wskazówek naszego ekspeta.

NR 15 LUTY 2018 R

ZUS IWA za 2017 . Sprawdź w imienni jakich klientów należy ją sporządzić

Dnia 31 stycznia 2018 r.upływa termin składania "Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" - ZUS IWA za 2017 r. Z poniższego tekstu dowiesz się, kto ma obowiązek złożyć formularz podsumowujący, w jakiej formie oraz jak go wypełnić.

PIT 2018 Poznaj zmiany, które w istotny sposób mogą wpłynąć na rozliczanie Twoich klientów

   Od początku tego roku w PIT obowiązują liczne zmiany, mające zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r. Zmiany te dotyczą m.in. braku obowiązku wpłacania zaliczek na podatek nie przekraczającej kwoty 1000 zł, braku obowiązku składania do urzędu skarbowego zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR, a także podwyższenia kwota wolna od podatku do 8000 zł.