Koronawirus w biurze rachunkowym. Sprawdź, co robić krok po kroku

Przy tak szybko postępującej pandemii każda firma powinna być gotowa na objawy zarażenia koronawirusem wśród pracowników lub potwierdzenie jego obecności testem. Co w takim przypadku powinien zrobić pracodawca? Nasz ekspert prezentuje instrukcji działania.

Fundacja rodzinna jako nowa forma organizacji pozarządowej w Polsce

Już na początku 2022 roku w polskim systemie prawnym ma się pojawić nawa forma organizacji pozarządowej w postaci fundacji rodzinnej. Znane są już główne założenia tej instytucji, która ma przede wszystkim służyć ochronie polskich firm rodzinnych oraz ułatwiać ich sukcesję.

Jak wyróżnić się spośród konkurencji? Poznaj wskazówki profesjonalisty

Starając się o nowe zlecenia, można posłużyć się różnymi argumentami. Pierwsza grupa to te cechy usług i atrybuty zawodu, na które może powołać się każdy licencjonowany księgowy. Prawdziwym wyzwaniem jest sformułowanie i zaprezentowanie potencjalnym klientom korzyści z wyboru Twojego biura.

Strona internetowa biura rachunkowego w czasie pandemii. Dowiedz się, co powinna zawierać

O potrzebie i zaletach posiadania firmowej strony internetowej nie trzeba nikogo przekonywać, natomiast mało który właściciel biura rachunkowego, podejmując decyzję o stworzeniu nowej lub przebudowie starej strony wie, jak należy się do tego przygotować. A jest to bardzo ważne, szczególnie teraz, gdy większość potencjalnych klientów szuka informacji w Internecie.

Promocja biura rachunkowego. Najważniejsze przyczyny rozczarowania marketingiem

Dwa główne powody sceptycznego podejścia do marketingu to nierealne oczekiwania lub niezrozumienie jego istoty. W tym artykule skupimy się na tym, jaka jest prawdziwa rola marketingu i dlaczego właściciele biur rachunkowych bywają rozczarowani jego efektami.

Kodeks dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych

W lutym br. do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych trafił projekt kodeksu dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w ramach działalności doradców podatkowych, który może być stosowany przez biura rachunkowe świadczące usługi doradztwa podatkowego lub przynajmniej stanowić dla nich inspirację. Jeżeli kodeks zostanie zatwierdzony, wówczas jego stosowanie może pomóc wykazać, że firma przestrzega właściwie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Jak zorganizować pracę biura w warunkach epidemii. Sprawdź wskazówki eksperta

Epidemia koronawirusa wzbudziła wśród księgowych duży niepokój i wymusiła konieczność wprowadzenia w biurach rachunkowych szybkiej zmiany w organizacji ich pracy. Trudna sytuacja wynika z wielu czynników, takich jak zagrożenie terminów podatkowych, przejście na pracę zdalną, nawał nowych obowiązków związanych z wypełnianiem wniosków o zasiłki, odroczenie płatności podatków i składek ZUS.

Prosta spółka akcyjna. Termin wejścia w życie przesunięty o rok

Do marca 2021 roku został przesunięty termin wejścia w życie przepisów o prostej spółce akcyjnej. Przesunięcie wejścia w życie przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej to konsekwencja odroczenia wprowadzenia elektronicznego postępowania rejestrowego.

Czy biuro rachunkowe podlega rejestracji w BDO w celu prowadzenia ewidencji odpadów?

Od 1 stycznia 2020 r. został wprowadzony obowiązek elektronicznej ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami. Wiąże się to z koniecznością dokonania rejestracji w tzw. bazie BDO oraz z innymi powinnościami, co jest niewątpliwie dużymobciążeniem dla wielu polskich przedsiębiorców. Regulacje, z których wynikają te obowiązki, powinni mieć na uwadze również właściciele biur rachunkowych.

Kiedy biuro rachunkowe może korzystać ze zwolnienia w VAT?

Biuro rachunkowe korzysta ze zwolnienia podmiotowego w VAT. Wykonuje również usługi dla osób fizycznych niezwiązanych umową, tzn. sporządza deklaracje PIT (nie wysyła) i wystawia im faktury. Czy nadal może korzystać ze zwolnienia w VAT?