CIT-8A (10, 11, 12)

CIT-8A - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

CIT-ST/A (5)

CIT-ST/A (5) - Informacja o zakładach (oddziałach).

CIT-ST (7)

CIT-ST (7) - Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

CIT-9 (6)

CIT-9 (6) - Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców.

CIT-6a (3)

CIT-6A (3) - Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

CIT-6 (12)

CIT-6 (12) - Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

CIT-2O (4)

CIT-2O (4) - Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku.

CIT-2B (5)

CIT-2B (5) - Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

CIT-2A (6)

CIT-2A (6) - Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.