VAT

VAT-7K (14)

VAT-7K (14) VAT-7K (14) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (składana przez małych podatników rozliczających podatek za okresy kwartalne).

VAT-8 (10)

VAT-8 (10) VAT-8 (10) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (składający - podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy - zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, którzy zadeklarowali w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, że będą dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów).

VAT-9M (9)

VAT-9M (9) VAT-9M (9) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (składający: Podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8, dokonujący importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których są podatnikami).

Zobacz wszystkie dokumenty z działu VAT »

PIT

PIT-11 (26) - aktualny wzór do rozliczeń

PIT-11 (26) - aktualny wzór do rozliczeń PIT-11 (26) - Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Uwaga: formularz od 2019 r. przekazywany wyłącznie elektronicznie, możesz go wysłać za pośrednictwem strony https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/.

PIT-19A (9)

PIT-19A (9) PIT-19A (9) - Informacja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego Dotyczy formularzy składanych od 1 stycznia 2020 r.

PIT-2 (6)

PIT-2 (6) PIT-2 (6) - Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. dotyczy formularzy składanych od 1 stycznia 2020 r.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu PIT »

OP

ZAW-K (4)

ZAW-K (4) ZAW-K (4) - Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

UPL-1 (6)

UPL-1 (6) UPL-1 (6) - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

ORD-ZU (3)

ORD-ZU (3) ORD-ZU (3) - Uzasadnienie przyczyny korekty deklaracji

Zobacz wszystkie dokumenty z działu OP »

CIT

CIT-8 (29)

CIT-8 (29) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Dotyczy formularzy składanych od 17 kwietnia 2020 r.

CIT-8/O (16)

CIT-8/O (15) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku. Dotyczy formularzy składanych od 17 kwietnia 2020 r.

CIT-10Z (5)

CIT-10Z (5) CIT-10Z (5) - Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu CIT »