Delegacje krajowe

Delegacje krajowe

Zamieściliśmy tu kwoty diety, jaką przyznajesz pracownikowi z tytułu odbycia przez niego podróży służbowej w kraju. Osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju należą się diety na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.:

  • przejazdu do miejsca delegowania i z powrotem,
  • noclegów,
  • dojazdów środkami komunikacji miejscowej w formie ryczałtu.

Dieta (pełna)

30 zł

Ryczałt za nocleg (150% diety)

45 zł

Ryczałt za dojazd (20% diety)

6 zł