Dofinansowanie COVID w świetle interpretacji prawa podatkowego

Prawidłowe rozliczenie wsparcia udzielanego w ramach tarcz antykryzysowych budzi wiele wątpliwości podatników. Poznaj pierwsze interpretacje w tym zakresie.

Wykazanie istotnego wzrostu obciążeń funduszu wynagrodzeń jako warunek skorzystania z przywilejów wprowadzonych dla firm dotkniętych skutkami epidemii

Jeśli firma Twojego klienta odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w następstwie wystąpienia COVID-19 , może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika lub objąć pracownika przestojem ekonomicznym. Podstawowym warunkiem jest zastosowania tych środków jest wykazanie przez przedsiębiorcę istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń.

Wniosek o świadczenie postojowe RSP - CZ, można złożyć już z pominięciem zleceniodawcy

ZUS udostępnił wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, którym zleceniodawca odmówi złożenia takiego wniosku. Można go przekazać do ZUS wyłącznie elektronicznie.

Twój klient może już dołączyć do programu Polski Bon Turystyczny

Przedsiębiorcy turystyczni którzy chcą przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny mogą już zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Czasowy wzrost limitów zwolnień podatkowych dla niektórych świadczeń o charakterze socjalnym

Jedną z form walki ze skutkami pandemii jest czasowe podwyższone roczne limity zwolnień podatkowych dla niektórych świadczeń o charakterze socjalnym. W konsekwencji, pracodawcy wypłacający takie świadczenia powinni pamiętać o zastosowaniu w 2020 r. i dla części świadczeń również w 2021 r. zmian w ich opodatkowaniu.

Od sierpnia będzie zmiana niektórych kodów PKD

Będą nowe kody Polskiej Klasyfikacji Działalności dotyczące w szczególności działalności rekreacyjnej oraz rozrywkowej.

Kary umowne oraz odszkodowania w koszty podatkowe. Czy to możliwe?

Tarcza 4.0 wprowadziła ważne ułatwienie dla przedsiębiorców. Będą oni mógli zaliczyć do kosztów podatkowych zapłacone kary umowne i odszkodowania m.in. z tytułu wad dostarczonych towarów, jeżeli wada powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego/stanem epidemii.

Przesunięcie terminów podatkowych. Sprawdź jak COVID 19 wpłynął na zakres twoich obowiązków

W związku z ciągle utrzymującą się w naszym kraju pandemiom zdecydowano się na przesunięcie wielu terminów podatkowych ważnych dla przedsiębiorców. Poznaj je.

Już obowiązują nowe zasady kontroli! Sprawdź, co to oznacza dla Twoich klientów

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadziła zmiany do ustawy Prawo przedsiębiorców w zakresie prowadzenia kontroli przedsiębiorców. Od 24 czerwca będzie możliwa zdalna kontrola Twoich klientów.

Przepisy ws. podatku u źródła po raz kolejny odroczone

Na koniec roku zostało przesunięte wejście w życie nowego mechanizmu poboru podatku u źródła (WHT). Podatnicy więc na razie nie zastosują nowych przepisów.