WYDANIE ONLINE

Jakie zmiany, w polityce rachunkowości należy wprowadzić u klientów na rok 2017
Niektóre zmiany w ustawie o rachunkowości m.in. te dające możliwość skorzystania z uproszczeń wymagają zmian zasad rachunkowości firmy. Trzeba przy tym pamiętać ze zmodyfikowane zasady należy stosować od początku roku obrotowego. Zobacz, jakie zmiany w polityce rachunkowości należy wprowadzić u klientów biura.

czytaj więcej »

 Wprowadzenie nowej instytucji oznacza likwidację izb skarbowych i celnych oraz bardzo szerokie uprawnienia dla organów nowej administracji skarbowej, które może wykorzystać w trakcie kontroli Twojej firmy. 

czytaj więcej »

Od 2017 roku zacznie obowiązywać zaktualizowana struktura JPK_PKPiR oraz JPK_VAT. Po zmianach wymagane będzie przesyłanie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w jednym pliku (jeden plik JPK_VAT).

czytaj więcej »

Wiele firm obsługiwanych przez biuro rachunkowe staje przed dylematem, czy finansując zakupy zastosować leasing, czy posiłkować się kredytem gotówkowym. W takiej sytuacji zadaniem biura jest jasne przedstawienie wad i zalet obu metod finansowania w kontekście indywidualnej sytuacji finansowej firmy, które pomoże klientowi podjąć optymalną decyzje.

czytaj więcej »

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez biuro rachunkowe, mają określone prawa. Biuro powinno je znać i respektować, gdyż skorzystanie z nich przez osoby uprawnione wiąże się z określonymi skutkami prawnymi.

czytaj więcej »

Większość sprawozdań składanych do GUS jest sprawozdaniami rocznymi. Jednak podmioty posiadające zapasy muszą pamiętać o składaniu meldunku o produkcji wyrobów i zapasach P-02 za każdy miesiąc do piątego dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym. Termin sprawozdania za listopad upływa 7 grudnia 2016.

czytaj więcej »

Ostatnie trzy miesiące roku to czas, kiedy u klientów biur rachunkowych trwają prace związane z inwentaryzacją i remanentem. Podpowiemy, na co należy zwrócić uwagę klientowi, aby móc rozliczyć dobrze wyniki w księgach lub podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę biuro rachunkowe w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Zamierzam założyć spółkę z o.o. i wszystkie dotychczas zawarte umowy z klientami przepisać na spółkę, a następnie jednoosobową działalność gospodarczą zakończyć. Czy nowo powstała spółka może mieć tą samą nazwę? Czy umowy z kontrahentami można zmienić aneksem. Czy będąc w zarządzie spółki mogę do czasu przeniesienia wszystkich umów kontynuować prowadzenie jednoosobowej działalności pod swoim nazwiskiem, jeżeli to będzie ten sam rodzaj działalności, którą wykonywała będzie spółka?

czytaj więcej »

Dla zleceniodawców oznacza to konieczność ustalenia w umowie z wykonawcą umowy wynagrodzenia w taki sposób, aby wysokość́ wynagrodzenia za każdą̨ godzinę̨ realizacji usługi, czy wykonania zleconej czynności, nie była niższa niż̇ wysokość́ minimalnej stawki godzinowej, która będzie corocznie waloryzowana.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, tj. biuro rachunkowe, może po zakończonym urlopie macierzyńskim skorzystać z urlopu wychowawczego bez likwidowania oraz zawieszania działalności? Dodam, że nie zatrudniam pracowników, a moje obowiązki firmowe przejąłby na ten czas w 100% mój mąż, którego zgłosiłabym do ZUS jako osobę współpracującą.

czytaj więcej »

wiper-pixel