WYDANIE ONLINE

Nowe przepisy o dziedziczeniu przedsiębiorstw od 2018 roku
Od 2018 roku osoby, które odziedziczą firmę po śmierci właściciela nie zapłacą podatku od spadków i darowizn. Aby było to możliwe, konieczne będzie spełnienie określonych warunków. Dowiedz się więcej o nowych przepisach.

czytaj więcej »

Od 12 sierpnia 2017 r. obowiązują przepisy, które rozszerzają możliwość jednorazowej amortyzacji podatkowej. Nowe regulacje można zastosować do środków trwałych nabytych od 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.

czytaj więcej »

Od 1 września na podstawie projektu ustawy z 27 lutego 2017 r. - Prawo przedsiębiorców oraz niektórych innych ustaw z pakietu Konstytucji dla Biznesu ma wyjść w życie wiele udogodnień dla przedsiębiorców.

czytaj więcej »

Zarządzenie ws inwentaryzacji jest jednym w formalnych warunków sporządzenia rzetelnego sprawozdania finansowego. Warto, aby było już ono zgodne z zapisami znowelizowanej ustawy o rachunkowości i nie zawierało nieprawidłowości.

czytaj więcej »

Ustawodawca zaplanował na rok 2018 liczne zmiany w podatkach dochodowych. Nie wszystkie jeszcze są przesądzone, ale ze względu na ich rewolucyjny charakter, tym najważniejszym poświecimy cykl artykuł, który zaczynamy od omówienia zmiany wprowadzającej jednoznaczne powiązanie momentu zaliczenia danego kosztu do kosztów podatkowych z momentem jego księgowego rozliczenia.

czytaj więcej »

Szef KAS wydaje opinię, która może stanowić podstawę do odmowy wydania interpretacji indywidualnej. Analiza opiniowanych w zakresie programów motywacyjnych przez szefa KAS spraw, pozwala stwierdzić, że często dają one możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

czytaj więcej »

Od 2018 roku osoby, które odziedziczą firmę po śmierci właściciela, nie zapłacą podatku od spadków i darowizn. Aby było to możliwe, konieczne będzie spełnienie określonych warunków. Dowiedz się więcej o nowych przepisach i podziel ta wiedzą z klientami.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. planowane jest wprowadzenie przepisów, które znacząco zmienią katalog źródeł przychodów w ustawie o CIT. Jednym z nich jest oddzielenie dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów. Na tej zmianę stracą niektórzy podatnicy, zyska za to fiskus, warto więc o jej konsekwencjach poinformować klientów.

czytaj więcej »

Nowe prawo europejskie dotyczące danych osobowych będzie dotyczyło Twojego biura rachunkowego już w przyszłym roku. Zobacz, co się zmieni.

czytaj więcej »

Z najnowszej interpretacji ogólna ministra rozwoju i finansów dowiesz się , kiedy transakcje płatnicze dokonywane za pomocą kart płatniczych, przez organizacje płatnicze oraz agentów rozliczeniowych, powinny być kwalifikowane jako usługi zwolnione z VAT. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Rozporządzenie europejskie w sprawie ochrony danych osobowych (tzw. RODO) zmieni sposób ochrony danych osobowych także w Twoim biurze rachunkowym. Jednym z obszarów, w których zajdą zmiany, jest administrator bezpieczeństwa informacji. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się, co się stanie z ABI w maju 2018 roku oraz czy będziesz musiał ustanowić inspektora ochrony danych.

czytaj więcej »

Pytanie: Moja klientka prowadząca działalność gospodarczą, opłacająca „duży ZUS”, urodziła dziecko. Czy w trakcie przebywania na urlopie macierzyńskim musi opłacać składkę zdrowotną? Czy w trakcie przebywania na tym urlopie może dalej pracować (w swojej firmie), nie tracąc zasiłku macierzyńskiego i czy trzeba wtedy opłacać wszystkie składki ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Rozliczam przedsiębiorcę, u którego zatrudnienie na 1 lipca br. wynosiło 20 osób. Natomiast 31 lipca br. zatrudnienie będzie wynosiło 19 osób, gdyż w trakcie miesiąca zwalnia się jedna osoba. Czy jeżeli zakład zwolni pracownika 31 lipca br. z przyczyn ekonomicznych, będzie musiał wypłacić odprawę?

czytaj więcej »

wiper-pixel