WYDANIE ONLINE

Poznaj zasady ubiegania się o kwalifikacje biegłego rewidenta po zmianie przepisów
Od 21 czerwca 2017 r. obowiązuje nowa ustawa z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, która reguluje zasady zdobywania uprawnień zawodowych dla biegłych rewidentów. Niektóre z tych rozwiązań są zupełnie nowe i ich znajomość jest ważna dla adeptów tego zawodu.

czytaj więcej »

Jeśli prowadzisz rozliczenia firmy budowlanej będącej mikroprzedsiębiorcą możesz wystąpić w jego imieniu o zwrot VAT w pozaustawowym terminie 15 dni. Warunkiem jest przekazanie ewidencji organom podatkowym w formie pliku JPK_VAT za okres, z którego wynika zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

czytaj więcej »

Na stronie Ministerstwa Finansów zostało opublikowane kolejne ostrzeżenie dotyczące uzyskania korzyści podatkowych w skutek sztucznych działań. Tym razem dotyczy on darowizn znak towarowego. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz klient zatrudnia pracownika od ponad 10 lat na pełny etat. Jednak obecnie potrzebuję zmniejszyć czas pracy do wymiaru 3/4 etatu i 7 godzin dzienne. Jaki jest okres wypowiedzenia w takiej sytuacji warunków pracy i czy można zmniejszyć czas pracy do 7 godzin dziennie? Czy pracownik może odmówić przyjęcia zmian i czym to skutkuje?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz klient wystawił fakturę sprzedażowa 31 lipca, a usługa była świadczona 2 sierpnia. Jak księgować taką fakturę przy sprzedaży w PKPiR, a jak przy kosztach po drugiej stronie u nabywcy w PKPiR, kiedy wykazać przychód? Druga faktura zaliczkowana w euro na 100% została wystawiona dla firmy niemieckiej za usługi związane z stworzeniem i montażem mebli w biurze w Berlinie. Fakturę zaliczkową klient wystawił w lipcu, a firma z Niemiec od razu wpłaciła całość należności, montaż będzie jednak realizowany w połowie sierpnia. Do VAT wykazujemy obecnie fakturę zaliczkową ze stawką "NP" reverse charge - podstawa do VAT będzie inna niż podstawa do przychodu, co wynika z tego, że będzie inny kurs w momencie wystawienia faktury końcowej w połowie sierpnia. Czy fakturę końcową też wykazujemy do VAT?

czytaj więcej »

Jedną z grup wskaźników, które można wyróżnić w analizie finansowej, są wskaźniki rynku kapitałowego. Często ocenianym wskaźnikiem w tej grupie jest wskaźnik zysku na akcję EPS (Earnings per Share). Sprawdź wskazówki naszego eksperta dotyczące jego wyliczania i prezentacji.

czytaj więcej »

Niewłaściwe sporządzanie arkuszy spisowych, wadliwe wprowadzanie do nich korekt i poprawek czy rozciąganie w czasie prac to tylko niektóre błędy popełniane podczas inwentaryzacji. Sprawdźmy, jakie są inne nieprawidłowości. Warto się z nimi zapoznać, aby przeprowadzając inwentaryzację, ich unikać.

czytaj więcej »

Planując pracę nad przygotowaniem sprawozdań finansowych za rok 2017 musisz pamiętać o zmianach jakie w 2017 zaczęły obowiązywać w ustawie o rachunkowości. Aby ułatwić ci ich przygotowanie dla różnych rodzajów klientów, nasz ekspert omawia je uwzględniając podział wg wielkości przedsiębiorcy.

czytaj więcej »

Już za niecałe ponad pół roku Twojemu biuru będą groziły zupełnie nowe, nieporównywalnie bardziej surowe niż obecne, kary za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. Ponadto o pewnych zdarzeniach trzeba będzie – i to bardzo szybko – informować organy państwowe. Prześledźmy te zmiany.

czytaj więcej »

Pogłoski na temat zmierzchu tradycyjnych, tj. papierowych, instrumentów promocji są mocno przesadzone. Chociaż działania marketingowe w znacznej części przeniosły się do Internetu, to nie należy całkowicie rezygnować ze starych i wypróbowanych form reklamy i budowania wizerunku. Jedna z nich to folder (broszura) firmowy.

czytaj więcej »

Na stronie internetowej MF została udostępniona instrukcja instalacji i obsługi aplikacji JPK, umożliwiającej tworzenie, walidację, szyfrowanie, podpisywanie oraz przesyłanie JPK. Jest to szczególnie przydatne narzędzie dla mniejszych firm jak również biur rachunkowych przesyłających JPK_VAT wielu podatników. Jeśli Twoje biuro chciałoby skorzystać z aplikacji poniżej przedstawiamy zasady jej pobrania i używania.

czytaj więcej »

Jeśli Twój klient utworzył zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do 2 października musi przekazać drugą ratę odpisu na fundusz za 2017 rok. Sprawdź skutki księgowe tego zdarzenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel