WYDANIE ONLINE

Polityka rachunkowości. Sprawdź jakie zmiany musisz w niej wprowadzić z początkiem 2018 roku
Co roku warto zastanowić się nad tym jakie zmiany w polityce rachunkowości trzeba ująć w związku z początkiem nowego rok. Najczęściej dotyczą one metod wyceny aktywów i pasywów, sposobu ustalania wyniku finansowego oraz sposobu prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym. Zobacz, jakie zmiany w polityce rachunkowości warto wprowadzić u Twojego klienta.

czytaj więcej »

Założenia projektu Ordynacji podatkowej przygotowane przez Komisję Kodyfikacji Ogólnego Prawa Podatkowego zakładają wydłużenie terminu na wniesienie odwołania od decyzji organu pierwszej instancji z 14 dni do 30 dni. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Planowana jest nowelizacja ustawy o CIT zmieniająca kryterium, na podstawie których minister finansów będzie ujawniał dane podatników do publicznej wiadomości. Sprawdź, co to może oznaczać dla Twojego klienta.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2.100 zł. Zatem kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym, które wyznaczane są na podstawie aktualnego minimalnego wynagrodzenia, będą również wyższe w 2018 roku.

czytaj więcej »

Raporty zerowe sporządzą się w sytuacji, kiedy klient zatrudnia osobę podlegającą ubezpieczeniu, a ona w danym miesiącu nie uzyskała przychodu.

czytaj więcej »

Już niebawem wejdą w życie nowe zasady postępowania z danymi osobowymi. Wprowadzanie nowych technik przetwarzania danych zostanie obostrzone pewnymi formalnościami. Na nowo zostaną także zdefiniowane zasady postępowania z danymi w przypadku ich przekazywania do państwa trzeciego.

czytaj więcej »

Udział w targach to jeden ze sposobów na bezpośredni kontakt z potencjalnymi klientami. To także doskonała okazja do budowania rozpoznawalności biura i świetna sposobność do zapoznania się z ofertą konkurencji. Ponieważ sezon targowy w pełni, piszemy o tym, dlaczego warto zaprezentować się podczas tego typu wydarzeń i jak się do nich przygotować, by stanowiły skuteczny instrument promocji biura.

czytaj więcej »

Jeśli Twój klient zajmuje się sprzedażą towarów w formie zestawów (oferowanych jako promocyjne), składających się z towarów opodatkowanych podstawową stawką VAT oraz obniżoną stawką VAT, warto zapoznać go ze komunikatem prezentowanym poniżej.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz klient ponosi koszty na remont wynajętego lokalu w momencie zawieszenia działalności. Czy może je rozliczyć po wznowieniu działalności? Działalność zostanie wkrótce wznowiona. Czy wtedy można rozliczyć faktury? Czy faktury związane z remontem obcego lokalu (malowanie, gruntowanie, kładzenie paneli), stanowią od razu koszty? Ponadto w tym okresie klient chcę zakupić sprzęt typu drukarki, komputery wszystko poniżej 3,5 tys. zł. Jak to zaksięgować w KPiR i rozliczyć VAT?

czytaj więcej »

Planowane są zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, które będą wiązały się z koniecznością wymiany obecnie stosowanych kasy fiskalnych. Stare kasy Mają być one sukcesywnie zastępowane przez kasy online, wysyłające informacje o każdej zaewidencjonowanej transakcji do Centralnego Repozytorium Kas. Sprawdź, kiedy taka wymiana zaplanowana jest dla rodzaju działalności wykonywanych przez twoich klientów i poinformuj ich o tym.

czytaj więcej »

wiper-pixel