WYDANIE ONLINE

Zmiany na rok 2018. Poznaj nowe zasady zatrudniania cudzoziemców przy pracach sezonowych
Od nowego roku będą obowiązywać dodatkowe regulacje przewidujące rozbudowę obecnego systemu dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy m.in. nowy typ zezwolenia na wykonywanie przez cudzoziemców prac sezonowych, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

czytaj więcej »

Od stycznia 2018r. planowane są zwiększenia limitów zwolnień z opodatkowania świadczeń z ZFŚS, od zapomóg losowych, świadczeń zakładu pracy na rzecz emerytów, rencistów i ich rodzin, świadczeń na żłobki i przedszkola spoza ZFŚS, dopłaty do wypoczynku zorganizowanego, świadczenia dla studentów na praktykach zawodowych.

czytaj więcej »

Podniesienie progu uprawniającego do bycia małym podatnikiem oraz nowe zasady rozliczania straty podatkowej to tylko niektóre z rozwiązań jakie dla przedsiębiorców przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Poznaj pozostałe.

czytaj więcej »

W zakresie wyceny wprowadzono od 1 stycznia 2017 r. możliwość uproszczonego ustalania kosztu wytworzenia dla małych jednostek, nawet jeśli ich sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta (art. 28 ust. 4a ustawy o rachunkowości).

czytaj więcej »

Podatnicy PIT i CIT, oprócz dotychczas przysługujących rozwiązań, dodatkowo uzyskali możliwość zaliczenia jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100.000 zł.

czytaj więcej »

Kontrole fiskusa polegają często nie na sprawdzeniu, ale szukaniu (wręcz doszukiwaniu się) nieprawidłowości nawet tam, gdzie ich nie ma. Do tego czasami zbyt duża tolerancja sądów administracyjnych do ewidentnego łamania prawa w tym zakresie spowodowała, iż poprzez daleko idącą wykładnie przyczyny kwestionowanych odliczeń KAS znajduje często wprost w przepisach.

czytaj więcej »

Sprawdź czy strona biura spełnia podstawowe kryteria użyteczności, czyli m.in. czy ma intuicyjną nawigację i czy użytkownikom łatwo jest z niej korzystać. Odpowiedź poniżej prezentowane pytania pozwolą ci stwierdzić czy powinna zostać ona ulepszona lub zmieniona.

czytaj więcej »

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych krytyczne odniósł się do projektu nowych przepisów o ochronie danych osobowych. Głównym zarzutem w stosunku do nowych regulacji jest brak gwaranci niezależności nowego organu ochrony danych. GIODO odniósł się również krytycznie do zaproponowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji zmian w przepisach sektorowych, które obniżą ochronę osób, których dane dotyczą.

czytaj więcej »

Najskuteczniejszy sposób na promocję biura rachunkowego to odkrycie i zdefiniowanie niepowtarzalnego profilu firmy i konsekwentne, długofalowe komunikowanie się z otoczeniem, czyli stwarzanie potencjalnym klientom jak najwięcej okazji do zetknięcia się z informacją o biurze i jego ofercie. W ten sposób budujemy silną i rozpoznawalną markę. Przyjrzyjmy się temu procesowi z bliska.

czytaj więcej »

Trybunał TSUE stwierdził, iż organy podatkowe nie mogą pozbawiać nabywców prawa do odliczenia VAT w sytuacji, gdy sprzedawca został wykreślony z rejestru podatników VAT. Dla polskich podatników oznacza to mniej korekt.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy biuro rachunkowe w związku z obowiązującym od stycznia 2018 roku obowiązkiem wysyłania plików JPK również przez małe firmy i mikroprzedsiębiorstwa musi mieć szczególne pełnomocnictwo od swoich klientów, aby takie pliki im wysyłać drogą elektroniczną, gdy ma tylko upoważnienie UPL 1 do deklaracji VAT i PIT. Czy ponadto muszę należy spełniać jakieś wymogi programowe, pracuję na RAKS?

czytaj więcej »

Pytanie: W roku 2016 przejęłam księgi handlowe osoby fizycznej z biura rachunkowego, które zostały otwarte w 2015 po przekroczeniu limitu przychodów w roku 2014 (wcześniej KPiR). Powoli zbliżamy się do końca roku, a w księgach są salda na kontach rozrachunkowych jak po stronie należności i zobowiązań. Należności w wysokości 300.000 a zobowiązania w wysokości 400.000 zł a więc są to kwoty są dość istotne. Jeśli chodzi o należności, to uzgodniłam, że są zapłacone przez odbiorów w roku 2014 ( a widnieją, w BO 2015) Natomiast zobowiązanie również widnieją, w BO 2015 ale są niezasadne, ponieważ w większości dzwoniłam do firm i pozyskałam informację, że wszystkie są uregulowane. Z informacji właściciela również wynika, że są uregulowane. Zastanawiam się czy mogę o należności jak i zobowiązanie skorygować kapitał właściciela?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można pierwszy okres urlopu rodzicielskiego (6 tygodni) wykorzystać łącząc z pracą, a pozostałą część wykorzystać w ciągu 6 lat? Czy może z pierwszej części urlopu rodzicielskiego korzystać ojciec dziecka równocześnie pracując na 1/2 etatu?

czytaj więcej »

wiper-pixel