WYDANIE ONLINE

Uwaga! Do 20 lutego jest czas na zmianę częstotliwości wpłacania zaliczek.
Jedną z form optymalizacji podatkowej jest zmiana formy opodatkowania oraz zmiana częstotliwości wpłaty zaliczek na podatek. Na skorzystanie z niej jest czas do 20 stycznia 2018 r. w pierwszym przypadku i do 20 lutego w drugim – są to bowiem ostatnie dni, w których można złożyć oświadczenie o zmianie.

czytaj więcej »

Jeśli Twoi pracownicy korzystają ze służbowych laptopów, na których są przetwarzane dane osobowe klientów należy uregulować kwestię transportu, przechowywania i używania sprzętu poza siedzibą biura. Sprawdź co zawrzeć w regulaminie użytkowania komputerów przenośnych.

czytaj więcej »

Od 2018 roku zmienią się zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów przez osoby uzyskujące przychody z tytułu praw autorskich. Dowiedź się, kto, po zmianie przepisów, będzie miał prawo do 50% kosztów.

czytaj więcej »

Pytanie: Mam działalność (biuro) zgłoszone w miejscu, czyli w siedzibie firmy, ale planuję od maja przyszłego roku przygotować drugi punkt prowadzenia działalności, czyli nie w siedzibie. Czy wobec tego wszelkie koszty na wyposażenia tego lokalu, które będę ponosiła już niebawem, gdyż jest to w stanie deweloperskim mogę księgować w koszty? Chciałam też nadmienić, że w tym drugim miejscu oprócz prowadzenia działalności (czyli drugiego biura) będzie mieszkanie. Jak oddzielić koszty? Czy tę zmianę musze podać w CEiDG?

czytaj więcej »

Pytanie: Rozliczam spółkę cywilną, która zaczęła działać od lipca br., księgowość prowadzona jest na PKPiR. Jeden ze wspólników jest wspólnikiem spółki jawnej i komandytowej. Czy prawidłowo założono książkę, czy księgowość prowadzona powinna być za pomocą ksiąg rachunkowych, jeżeli tak, jak znaleźć rozwiązanie do powstałej sytuacji?

czytaj więcej »

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na studia podyplomowe z coachingu, ale pod pewnymi warunkami. Sprawdź jakimi.

czytaj więcej »

Konsekwencją powierzania prowadzenia ksiąg rachunkowych jest możliwość przeprowadzania kontroli w lokalu biura rachunkowego. Niewywiązywanie się z obowiązków związanych z tego rodzaju kontrolą grozi dotkliwymi sankcjami finansowymi, które mogą być nakładane zarówno w ramach zwykłych kar porządkowych, jak i na podstawie przepisów karnoskarbowych.

czytaj więcej »

Świadczenie usług elektronicznych przez biura rachunkowe pozwala na bardziej efektywną pracę biura, które dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów nie jest zmuszone do ich archiwizacji, katalogowania, przesyłania itp. Jest to również duże udogodnienie dla klientów, coraz częściej ceniących sobie możliwość załatwiania spraw przez Internet.

czytaj więcej »

Do 26 lutego na podstawie danych rzeczywistych z 2017 rok należy dokonać korekty „wstępnego” odliczenia VAT. Poznaj zasady na których powinieneś dokonania rozliczeń swoich klientów.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy płatnicy składek ubezpieczeniowych będą opłacać swoje należności jednym zwykłym przelewem. Na przelewie będzie widnieć tylko jeden numer osobistego rachunku składkowego - NSR. ZUS sam zaksięguje i rozliczy składki na koncie płatnika. Składki należne za grudzień 2017 roku powinny być rozliczone jeszcze na starych zasadach, pod warunkiem że zostaną opłacone do końca grudnia 2017 roku.

czytaj więcej »

Kryptowaluty stają się coraz bardziej popularne i powszechne, na co ma wpływ stale rozszerzający się zakres ich zastosowania oraz dynamiczny wzrost ich wartości. Przed biurami rachunkowymi stoi bardzo ciekawa perspektywa rozwoju w kierunku rynku cyfrowych walut, gdyż bez wątpienia posługiwanie się kryptowalutami będzie coraz bardziej powszechne w biznesie i będzie wymagało stosownego ewidencjonowania oraz rozliczania podejmowanych transakcji.

czytaj więcej »

wiper-pixel