WYDANIE ONLINE

Klientem biur rachunkowych są najczęściej MŚP, którzy według danych GUS, stanowią ponad 99% wszystkich przedsiębiorstw w kraju. Niestety pomimo swojej liczebności sektor ten napotyka liczne bariery, a jedną z nich jest niedobór kapitałów własnych i trudności w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego. Ekspert  podpowiada, z jakich rodzajów „dźwigni finansowej” mogą skorzystać przedsiębiorcy.

czytaj więcej »

Pod wpływem nasilonej konkurencji, dużej presji na obniżanie cen, nowych technologii wkraczających w sferę biznesu oraz zmieniających się potrzeb klienta coraz więcej biur rachunkowych dostrzega konieczność podejmowania działań marketingowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie:  Czy jeśli biuro rachunkowe prowadzone przez doradcę podatkowego świadczy tylko usługi doradztwa podatkowego to minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 10.000 euro i z takiego ubezpieczenia ubezpieczyciel wypłaciłby odszkodowanie klientowi biura, czy też musi ubezpieczyć się również jak doradca podatkowy?

czytaj więcej »

Podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych stratę spowodowaną niezwróconą przez upadłego kontrahenta kaucją gwarancyjną. Jest to możliwe pod warunkiem że u podatnika nie doszło do żadnych zaniedbań.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Prowadzę biuro rachunkowe i jestem podatnikiem VAT. Od stycznia chcę wybrać zwolnienie z VAT. Mój obrót nie przekroczył 150.000 zł i nie prowadzę doradztwa podatkowego. Wpis do ewidencji działalności mam z PKD 6920.Z (działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe). Czy przy takim wpisie mogę wybrać zwolnienie?

czytaj więcej »

Przetwarzając dane osobowe klientów, prowadząc zbiory danych na cele marketingowe a wreszcie dysponując danymi osobowymi osób trzecich (np. dłużników swoich klientów) biuro rachunkowe musi dbać o właściwe ich zabezpieczenie. Sprawdź, jak to zrobić.

czytaj więcej »

Interpretacje indywidualne wydane przed 15 lipca 2016 r. nie dadzą ochrony prawnej w przypadku zdarzenia, które zostanie uznane za unikanie opodatkowania, jeżeli korzyść podatkowa została uzyskana od 1 stycznia 2017 r.

czytaj więcej »

Płatnicy i podatnicy, obliczając zaliczkę na podatek za grudzień 2016 roku od dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, ustalają ją na obecnie obowiązujących zasadach, a w rocznych zeznaniach podatnicy skorzystają z kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 556,02 zł w skali roku. Nowe zasady rozliczania obowiązują od 2017 roku.

czytaj więcej »

Roczne rozliczenie ryczałtu za 2016 rok dokonywane jest do końca stycznia na formularzu PIT-28. Jeśli sporządzasz je w imieniu klienta warto abyś pamiętał o kilku zasadach, które prezentujemy poniżej.

czytaj więcej »

Początek roku to w którym przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, prowadzący działalność gospodarczą rozpoczętą w latach poprzednich mogą zmienić formę opodatkowania na 2017 rok. Sprawdź, którym klientom wato polecić takie rozwiązanie, dbając o optymalizacje podatkową w ich firmie.

czytaj więcej »

wiper-pixel