WYDANIE ONLINE

Sygnały zagrożenia płynności finansowej klienta. Ważna jest szybka reakcja biura rachunkowego
Decyzje dotyczące prowadzenia polityki finansowej firmy powinny być skrupulatnie przemyślane, gdyż każdy błąd może kosztować utratę płynności finansowej. Właśnie dlatego biuro rachunkowe powinno starać się eliminować takie zagrożenia dla klienta, czyli w miarę szybko informować go o ryzyku utraty płynności i ewentualnych działaniach, które można podjąć.

czytaj więcej »

W zeznaniach rocznych podatnicy mogą zmniejszyć wysokość swojego zobowiązania podatkowego poprzez zastosowanie ulg podatkowych. Jeśli Twój klient jest osobą fizyczną, warto zwrócić uwagę na nowe zasady korzystania z ulgi na zakup nowych technologii.

czytaj więcej »

Od zeszłego roku obowiązuje zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów z tytułu zbycia udziałów (akcji) nabytych w 2016 albo 2017 roku przez spółkę kapitałową lub spółkę komandytowo-akcyjną. Teraz po raz pierwszy będzie składana informacja na temat nabytych udziałów za pomocą nowej deklaracji CIT-VC.

czytaj więcej »

wiper-pixel