WYDANIE ONLINE

Od 2017 roku ustawodawca wprowadził wiele zmian zarówno w ustawie o VAT, jak również w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i Kodeksie karnym mających na celu zapobieganie nadużyciom podatkowym. Zmienił się m.in. zakres odpowiedzialności solidarnej pełnomocnika, raportowanie w ramach JPK_VAT(2) oraz zaostrzono sankcje za przestępstwa podatkowe. Warto na nie zwrócić uwagę rozliczając zobowiązania podatkowe klientów.

czytaj więcej »

Wielu osobom promocja kojarzy się wyłącznie z reklamą: w gazetach, telewizji, na banerach w Internecie, w e-mailingu czy za pośrednictwem telemarketingu. Tymczasem jest jeszcze inny, nienatarczywy sposób, aby dotrzeć do klienta – promocja działa bowiem najlepiej wtedy, gdy coś pokazuje, a nie narzuca.

czytaj więcej »

Jakie przedsięwzięcia mają największe szanse na otrzymanie bezzwrotnego wsparcia na lata 2014–2020? Fundusze unijne oferują szeroki wachlarz możliwości, w zależności od potrzeb, branży czy potencjału firmy. Warto zapoznać się z warunkami ich uzyskiwania i zaprezentować je swoim klientom.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie  W okresie Wielkanocy przedsiębiorca ponosi wydatki na okolicznościowy wystrój firmy, m.in. na zakup ozdób z bazi, stroików, pisanek i innych elementów podkreślających wyjątkowy charakter omawianych świąt. Celem tych wydatków, jest – przez stworzenie świątecznej atmosfery –przede wszystkim zachęcenie potencjalnych klientów do nabywania od tych podmiotów określonych towarów lub usług. Czy mogą być one zaliczane bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?

czytaj więcej »

Pytanie:  Pytanie: W jakiej wysokości osoba prowadząca działalność gospodarczą ma zapłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za luty 2017 roku, jeżeli od 1 do 8 lutego 2017 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim?   

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Zatrudniliśmy obcokrajowca z Ukrainy na umowę zlecenia. Osoba ta przedstawiła nam Certyfikat Rezydencji z Ukrainy. Jak wygląda wyliczenie wynagrodzenia w powyższym przypadku? Od wynagrodzenia brutto są odliczane tylko składki ZUS społeczne i zdrowotna? Czy jeszcze pojawiają się np. koszty uzyskania przychodu w przypadku rezydenta?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Moje pytanie dotyczy faktury zakupu z odwrotnym obciążeniem za usługi budowlane. Otrzymując taką fakturę, sama naliczam VAT należny (stawka 8% bądź 23%) i rozumiem, że jest ta pozycja w rejestrze sprzedaży? A co umieścić w rejestrze zakupu? Czy tylko kwotę netto z faktury ze stawką NP, czy jeszcze jakiś inny zapis?

czytaj więcej »

Czy podatnik, który otrzymuje w całości zapłatę za wykonywane czynności na rachunek bankowy, musi mieć kasę rejestrującą? Poznaj wyjaśnienie organu podatkowego.

czytaj więcej »

Stopa procentowa składki wypadkowej jest zróżnicowana. Ustalana jest na dany rok składkowy. Najbliższy rozpocznie się od 1 kwietnia i potrwa do 31 marca 2018 r. Część płatników musi samodzielnie wyznaczyć wysokość składki w zależności od liczby ubezpieczonych oraz kategorii ryzyka ustalonej dla danej grupy działalności. 

czytaj więcej »

Obowiązująca od 1 marca 2017 r. reforma KAS objęła m.in.  Krajową Informację Podatkową. Obecnie jednym z organów KAS jest dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), który podlega Szefowi KAS i wykonuje zadania na całym terytorium Polski przy pomocy Krajowej Informacji Skarbowej.

czytaj więcej »

Wypełniając deklaracje importową VAT-IM (wersja 4) pamiętaj że  od 1 marca 2017 r. poboru należności celnych i podatkowych z tytułu importu towarów dokonuje naczelnik urzędu skarbowego.

czytaj więcej »

wiper-pixel