WYDANIE ONLINE

Samofakturowanie. Sprawdź, czy będzie korzystne dla Twojego klienta
PO zmianach przepisów zasady dotyczące samofakturowania (tzw. self-billing) są mniej restrykcyjne dla podatników zamierzających je stosować. Warto więc przedstawić klientowi zalety i wady takiego rozwiązania i zbadać czy będzie ono dla niego korzystne.

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2017 r. z regulacji dotyczących zwolnień od podatku VAT zostały usunięte zwolnienia dla usług stanowiących element zwolnionej od podatku usługi finansowej lub ubezpieczeniowej, wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz 37–41 ustawy o VAT., stanowiących odrębną całość oraz będących właściwymi i niezbędnymi do świadczenia usługi zwolnionej.

czytaj więcej »

Od 1 czerwca 2017 r. ma obowiązywać niższy limit zwrotu podatku w systemie Tax Free. Zmiana wynika z projektu rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług. Nowy limit będzie dotyczył zakupów dokonanych po 1 czerwca 2017 r.

czytaj więcej »

Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie przepisów do zmian w prawie unijnym, a także rozszerzenie możliwości korzystania z portalu podatkowego.

czytaj więcej »

Kupując nieruchomość z zamiarem wykorzystywania na potrzeby prowadzonej działalności, klient, będący osobą fizyczną, może nie chcieć wprowadzić ją do ewidencji środków trwałych. Nie wyklucza to jednak zaliczenia wydatków eksploatacje związanych z zakupionym budynkiem lub lokalem do kosztów uzyskania przychodu.

czytaj więcej »

wiper-pixel