WYDANIE ONLINE

Obecnie każdy naczelnik urzędu celno-skarbowego może wykonywać kontrolę celno-skarbową na całym terytorium Polski, niezależnie od siedziby kontrolowanego. Poznaj nowe narzędzie walki z wyłudzeniami VAT KAS.

czytaj więcej »

Zmiany w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego, przyczyniły się do przyspieszenia procesu zaskarżania interpretacji indywidualnych. Poznaj praktyczne konsekwencje zmian.

czytaj więcej »

Zaplanowano zmiany do ulgi B+R oraz innych przepisów związanych z pobudzaniem innowacyjności. Dzięki tym nowym regulacją zwiększy się grupa m.in. przedsiębiorstw, które będą mogły skorzystać z ulgi.

czytaj więcej »

Miesiące letnie to czas, w którym wielu z klientów intensyfikuje swoją działalność gospodarczą. Jeśli biuro rozlicza sezonowe punkty z małą gastronomią czy wypożyczalnie sprzętu wodnego należy pamiętać o szczególnych zasadach amortyzacji używanych przez nich środków trwałych.

czytaj więcej »

W zależności od potrzeb klienta, może zażądać bezpośredniego zwrotu nadwyżki podatku bezpośredniego, przenieść ją do rozliczenia w następnym okresie albo pokryć nią inne zobowiązania. Sprawdź, jak dokonać optymalnego wyboru sposobu rozdysponowania nadwyżki VAT w konkretnej sytuacji.

czytaj więcej »

Biuro rachunkowe starając się o nowe zlecenia może posłużyć się dwoma rodzajami argumentów. Pierwsza grupa, to te cechy usług i atrybuty zawodu, na które może powołać się każdy licencjonowany księgowy. Prawdziwym wyzwaniem jest sformułowanie i zaprezentowanie potencjalnym klientom unikalnych cech i korzyści jakie niesienie tylko współpraca z naszym biurem.

czytaj więcej »

Przetwarzanie danych osobowych nie polega wyłącznie na pobieraniu zgód czy powierzaniu przetwarzania innym podmiotom. Również usuwanie przetwarzanych danych, na przykład poprzez niszczenie nośników z danymi, stanowi zagadnienie istotne tak pod względem prawnym, jak i technicznym.

czytaj więcej »

Prowadzenie ksiąg rachunkowych klientom zewnętrznym jest związane ze szczególną starannością w przypisaniu zdarzeń gospodarczych do odpowiednich kont zgodnych z przyjętą polityką rachunkowości oraz właściwej alokacji do przychodów i kosztów podatkowych. Sprawdź jak ustrzec się przy tym błędów.

czytaj więcej »

Firma transportowa nie musi wypłacać ryczałtów za noclegi kierowcom, którym zapewnia nocleg w kabinach ciężarówek oraz wypłaca kwoty będące rekompensatą z tytułu zwiększonych kosztów delegacji ponoszonych przez pracowników-kierowców. Rekompensaty te muszą być uregulowane umownie lub w przepisach wewnętrznych pracodawcy. Takie jest najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację, w jaki sposób w ewidencji VAT wykazać dostawę towaru na statki - stawka 0%, faktura na kontrahenta z Anglii bez nr VAT. Chyba nie jest to ani WDT, ani eksport, więc nie wiem, w którym miejscu deklaracji VAT wykazać taką transakcję.

czytaj więcej »

Pytanie: Moje pytanie dotyczy kosztów paliwa kupowanego za granicą do samochodów dostawczych i ciężarowych. Czy w takim przypadku nie ma możliwości odzyskania VAT? 

czytaj więcej »

Pytanie: Czy firma, która nie ma obowiązku tworzenia ZFŚS oraz wypłacania świadczeń urlopowych (poinformowała o tym fakcie pracowników do końca pierwszego miesiąca roku) z uwagi na zatrudnienie poniżej 50 osób (na dzień 1 stycznia 2017 - 17 osób) jeśli chce utworzyć w ciągu roku dobrowolnie ZFŚS to czy musi ten fakt uzgodnić z przedstawicielem pracowników? Czy w celu utworzenia w takiej firmie ZFŚŚ należy utworzyć regulamin wynagradzania, czy może być to dokument w innej formie, np. „zarządzenie", „regulamin stosowania ZFŚS"? Czy firma, która dobrowolnie tworzy fundusz może dobrowolnie ustalać wysokość odpisu (wyższy niż w ustawie o ZFŚS), a fakt ten zawrzeć w regulaminie ZFŚS? 

czytaj więcej »

wiper-pixel