WYDANIE ONLINE

Jeśli PIT- 11 za przedsiębiorcę sporządza biuro rachunkowe, lub przedsiębiorca zatrudnia więcej niż 5 pracowników deklaracje należy przekazać do urzędu skarbowego w wersji elektronicznej. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy nie rozliczani przez biuro rachunkowe, których liczba pracowników jest mniejsza, wtedy, dokumenty można złożyć do urzędu skarbowego w wersji papierowej, jednak nie później niż do końca stycznia.

czytaj więcej »

Według aktualnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych w biurze rachunkowym należy wprowadzić zestaw zasad dotyczących sposobu zarządzania, ochrony i dystrybucji informacji wrażliwej pozwalający na zapewnienie ochrony danych osobowych.

czytaj więcej »

Jeśli rozliczasz spółkę która ma zamiar podjąć uchwałę o obniżeniu – umorzeniu dobrowolnym kapitału zakładowego i wypłacie wynagrodzenia wspólnikom w gotówce, sprawdź jak krok po kroku przeprowadzić takie obniżenie. Jak powinna wyglądać uchwała spółki oraz jak obliczyć wysokość wynagrodzenia dla udziałowców a następnie poprawnie zaksięgować tą operacje.

czytaj więcej »

Dnia 31 stycznia 2018 r.upływa termin składania "Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" - ZUS IWA za 2017 r. Z poniższego tekstu dowiesz się, kto ma obowiązek złożyć formularz podsumowujący, w jakiej formie oraz jak go wypełnić.

czytaj więcej »

   Od początku tego roku w PIT obowiązują liczne zmiany, mające zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r. Zmiany te dotyczą m.in. braku obowiązku wpłacania zaliczek na podatek nie przekraczającej kwoty 1000 zł, braku obowiązku składania do urzędu skarbowego zawiadomienia o prowadzeniu PKPiR, a także podwyższenia kwota wolna od podatku do 8000 zł.

czytaj więcej »

Wielu przedsiębiorców działających na krajowym rynku zostało objętych od 1 stycznia br. kolejnym obciążeniem fiskalnym, tym razem od nieruchomości komercyjnych. Sprawdź, kogo będzie dotyczyć nowy podatek.

czytaj więcej »

wiper-pixel