WYDANIE ONLINE

Klienci będący podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych mogą wybrać, czy najem będzie przez nich prowadzony w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też w ramach tzw. najmu prywatnego. Pamiętaj, jednak że istnieją sytuacje, które automatyczne kwalifikują najem jako usługę wykonywaną przez przedsiębiorcę, którego źródłem jest prowadzona działalność gospodarcza.

czytaj więcej »

Komitet Standardów przyjął uchwałę w sprawie projektu KSR „Działalność rolnicza, który obecnie czeka na publikację w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

czytaj więcej »

Komitet Standardów przyjął uchwałę w sprawie projektu KSR „Działalność rolnicza, który obecnie czeka na publikację w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

czytaj więcej »

Przedsiębiorstwa mogą funkcjonować w różnych formach prawnych, a jedną z nich jest spółka cywilna. Poniżej prezentujemy analizę różnych aspektów prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej.

czytaj więcej »

Niejasne i często zmieniające się przepisy sprawiają, że wielu podatników korzysta z ochrony, jaką dają oficjalne interpretacje prawa podatkowego. Przy czym z reguły duży stopień skomplikowania spraw będących przedmiotem takich interpretacji przemawia za tym, aby przygotowanie wniosków w tym zakresie powierzać profesjonalistom, np. z biur rachunkowych.

czytaj więcej »

Mówi się, że nic tak nie zabija produktu lub usługi jak dobra reklama. To z pozoru paradoksalne stwierdzenie odnosi się niestety również do biur rachunkowych, które inwestując w aktywną promocję, zapominają o fundamentalnej zasadzie: najpierw doskonała usługa, a dopiero potem promocja.

czytaj więcej »

Zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności dokonywanych w okresie zmiany stawek podatku.

czytaj więcej »

Ustawa o przechowywaniu akt pracowniczych. Jest już podpisana przez prezydenta. Nowe przepisy skracają okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika z 50 do 10 lat.

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę KPiR. Na polisie ubezpieczeniowej samochodu osobowego kupionego w leasingu operacyjnym jest w zakładce płatność podana - składka łączna – 3.901 zł, płatna przez klienta – 2.316 zł i udzielone dofinansowanie -1.585 zł finansowane przez leasingodawcę. Na to dofinansowanie nie mam faktury. Czy dofinansowanie to przychód? Czy ubezpieczenie jako koszt mam zaksięgować w kwocie poniesienia, czyli 2.316 zł? Czy może całą składkę 3.901 zł, a dofinansowanie 1.585 zł wpisać jako pozostałe przychody?

czytaj więcej »

Pytanie: Mój klient osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (właściciel firmy budowlanej) ma ustaloną okresową niezdolność do pracy (prawo do renty). Stan zdrowotny tej osoby na chwilę obecną jest stabilny, aczkolwiek są dni, kiedy nie może wstać z łóżka. Jest ;po kilku operacjach i podlega ścisłej kontroli lekarskiej. Z tego powodu, że działalność nie została zlikwidowana ani zawieszona (w działalność zaangażowana jest żona – osoba współpracująca oraz synowie – pracują na zleceniu) za właściciela firmy odprowadzane są normalnie składki do ZUS. Jednocześnie właściciel firmy korzysta z przyznanej mu okresowo renty. Są dni, kiedy właściciel firmy czuje się lepiej i wówczas idzie na budowę, a czasami jedzie na kilka dni w delegację, aby mieć ogląd wykonywanych robót (podkreślam ogląd). Ze względu na stan zdrowia nie może pracować fizycznie, nie przebywa też długo w miejscu pracy. Czy osobie tej może być odebrane prawo do okresowo przyznanej renty z tego powodu, że przebywa np. na budowie lub jedzie w delegację?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak powinien wyglądać kwestionariusz osobowy kandydata do pracy po wejściu nowych przepisów RODO od 25 maja 2018 r.? Czy kandydat do pracy powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na specjalnym oświadczeniu? Jakie inne zmiany powinny uwzględnić działy kadr w świetle nowych przepisów RODO?

czytaj więcej »

wiper-pixel