WYDANIE ONLINE

Miesiące letnie to sezon urlopowy, w którym wielu przedsiębiorców zmaga się z absencjami pracowników udających się na wypoczynek. Problem ten dotyczy również biur rachunkowych, zwłaszcza małych, gdzie w tym okresie trudno jest zorganizować zastępstwo dla nieobecnych pracowników. Rozwiązaniem może być zatrudnienie na ten czas dodatkowego personelu w ramach umów cywilnoprawnych. Sprawdź którą w takim przypadku wybrać: o dzieło czy zlecenia.

czytaj więcej »

Znamy już przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w Ordynacji podatkowej. Nowe przepisy wprowadzają możliwość składania wniosków grupowych. W takim wniosku trzeba będzie podać oczekiwanie korzyści. 

czytaj więcej »

Wiele sklepów w okresie letnim rozszerza swoją ofertę handlową o produkty sezonowe,. jednak, z góry wiadomo że nie wszystkie towary udaje się sprzedać. Dotyczy to zwłaszcza artykułów o krótkim terminie przydatności do spożycia, jak mięso, wędliny, ryby, a także owoce i warzywa. Rozliczając jednak klientów biuro powinno pamiętać że o straty z tego tytułu oraz koszty ewentualnej utylizacji można obniżyć przychód.

czytaj więcej »

Urlopy w firmie powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Zgodnie z Kodeksem pracy plan ten ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy (art. 163 § 1 kp). Czasem jednak Twój klient może być zmuszony odwołać lub przełożyć czas w którym pracownik zaplanował wypoczynek. I co wtedy?

czytaj więcej »

Kary porządkowe są sposobem dyscyplinowania uczestników postępowań prowadzonych przed organami podatkowymi. Urzędnikom wolno je stosować w celu sprawnego przebiegu sprawy i zakończenia jej w terminie. Zobacz, kiedy fiskus może nałożyć taką karę na biuro rachunkowe, oraz jak uniknąć jej zapłaty.

czytaj więcej »

Jednym z tematów, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród właścicieli firm, w tym również biur rachunkowych jest wybór gadżetów firmowym. Jest to zagadnienie ciągle aktualne, co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, powoli mija całkowite koncentrowanie się na promocji online, a po drugie choć oferta gadżetów firmowych jest bardzo bogata, ciągle trudno znaleźć naprawdę oryginalne rozwiązania.

czytaj więcej »

Poznaj przypadki, w których faktura nie uprawnia do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego.

czytaj więcej »

Pomimo zmiany od 1 stycznia 2018 r., brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, nie zmienia się sposób rozliczania podatkowego przy wniesieniu wkładu pieniężnego do spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki nadal jest neutralne podatkowo w CIT i nie podlega opodatkowaniu po stronie podmiotu wnoszącego wkład.

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób ująć w PKPiR oraz w ewidencji VAT duplikat faktury wystawionej we wrześniu 2017 roku (nie dotarł do firmy), jeżeli duplikat został wystawiony w styczniu, a dotarł do firmy w lutym 2018 roku? Transakcja dotyczy zakupu usług w kraju.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka świadczy usługi księgowe. Zgodnie z umową faktury są wystawiane do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy usługa. Jednocześnie usługa za dany miesiąc fizycznie wykonywana jest po jego zakończeniu, np. za styczeń spółka rozlicza klienta do 10 lutego. Czy w tej sytuacji prawidłowe jest wystawienie faktury przez spółkę dla klienta w dniu np. 2 lutego z informacją, że usługa dotyczy stycznia, ale data wykonania usługi i wystawienia faktury to luty? Jak odbiorca i wystawca powinni wykazać tę fakturę w swoich księgach i JPK.

czytaj więcej »

wiper-pixel