WYDANIE ONLINE

Jeśli Twój klient poszukuje nowych rozwiązań w zakresie organizacji sprzedaży i sposobów dotarcia do klienta może zdecydować się na dropshipping, czyli model logistyczny sprzedaży przez Internet polegający na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę.

czytaj więcej »

Od 9 lipca 2018 r. będą obowiązywać zmiany w kodeksie cywilnym skracające z 10 do 6 lat podstawowe terminy przedawnienia roszczeń majątkowych.

czytaj więcej »

Już obowiązują zmiany w rozporządzeniu w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

czytaj więcej »

Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada odpowiednią podstawę pobytu w Polsce (stosowny rodzaj zezwolenia, status), a także posiada zezwolenie na pracę oraz prawo pobytu np. na podstawie wizy. Jednak ustawa przewiduje pewne wyjątki, kiedy cudzoziemcy mogą wykonywać pracę na terenie Polski, bez zezwolenia na pracę. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Dla każdego przedsiębiorcy wybór źródeł finansowania majątku trwałego jest trudną decyzją, w podjęciu której biuro rachunkowe może klientowi pomóc. Pamiętaj, iż konsekwencje takiej decyzji będą ponoszone przez klenta przez cały okres trwania umowy, a więc kilka, a czasem i kilkadziesiąt lat. Wybór ten rzutuje nie tylko na przepływy pieniężne wynikające z umowy, ale także na obciążenia podatkowe czy wskaźniki finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym.

czytaj więcej »

wiper-pixel