WYDANIE ONLINE

Transakcje wewnątrzwspólnotowe muszą być ujmowane w księgach rachunkowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Służą temu konta pozwalające na ustalenie przychodów w przypadku WDT i kosztów nabytych towarów w przypadku WNT. Zobacz, które to konta.

czytaj więcej »

Już jest uchwalona nowelizacja Ordynacji podatkowej, która zakłada, iż w przypadku blokady rachunku na 72 godziny, podatnik nie będzie mógł tego zaskarżyć.

czytaj więcej »

Wychodząc naprzeciw potrzebom obniżenia kosztów ubezpieczeń społecznych drobnych przedsiębiorców, ustawodawca pracuje nad zmianami w zakresie obliczania składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców prowadzących działalność na mniejszą skale, które do 2019 roku będą uzależnione od uzyskiwanych przychodów.

czytaj więcej »

Coraz więcej firm obraca kryptowalutami, z których przychód na gruncie ustawy o PIT stanowi przychód z praw majątkowych. Ze względu na specyfikę tych transakcji jedynymi dowodami ich dokonania są wyciągi z kont, uświadom klientowi, że może to oznaczać kłopoty z fiskusem.

czytaj więcej »

Nie da się ukryć, że przy wysokich obciążeniach podatkowych i niezbyt zasobnych portfelach społeczeństwa życie polskich przedsiębiorców nie jest łatwe i szukają oszczędności, gdzie tylko mogą, także w zakresie podatków – nie jest to nielegalne. Co jednak gdy oczekiwania klienta dotyczące optymalizacji są zbyt za duże? Poniżej prześledzimy najczęstsze takie przypadki, próbując jednocześnie wskazać, jak się przed nimi bronić i nie stracić klienta.

czytaj więcej »

Jednym z prawnych obowiązków nałożonych na biura rachunkowe oraz ich właścicieli jest przeciwdziałanie procederowi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Poznaj najnowsze zmiany przepisów w tym zakresie i uniknij wysokich kar za ich naruszenie.

czytaj więcej »

O potrzebie i zaletach posiadania firmowej strony internetowej nie trzeba nikogo przekonywać, natomiast mało który właściciel biura rachunkowego, podejmując decyzję o stworzeniu nowej lub przebudowie starej strony, wie, jak należy się do tego przygotować. Wbrew pozorom zlecenie wykonania strony firmie zewnętrznej nie oznacza, że podpiszemy umowę i po uzgodnionym czasie otrzymamy link do gotowej witryny.

czytaj więcej »

Pytanie: Zawarłem umowę leasingu operacyjnego na dostawę samochodów z podmiotem, który jest faktycznie oddziałem zagranicznej firmy w Polsce. Leasingodawca wystawia fakturę z adresem niemieckim, polskim NIP z przedrostkiem PL. Faktura zawiera polski 23% VAT. Czy opłacając tę fakturę, jestem obowiązany do potrącenia podatku u źródła? Czy certyfikat rezydencji dla tego podmiotu pozwoli mi na obniżenie tego podatku?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości i jest czynnym podatnikiem VAT. Jest właścicielem lokalu użytkowego w budynku wspólnoty mieszkaniowej. Najemca zobowiązany jest płacić czynsz oraz ponosić opłaty związane z użytkowaniem lokalu: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, na utrzymanie porządku i czystości, opłaty za dostawę energii cieplnej, wody w lokalu. Za te media spółka nie dostaje faktury, tylko naliczenie opłat ze wspólnoty, na których nie ma VAT. Czy postępuję właściwie przy refakturowaniu, naliczając do opłat od wspólnoty podstawową stawkę VAT?

czytaj więcej »

NSA: Przedłużenie terminu zwrotu VAT tylko z datą dzienną  Z najnowszego wyroku NSA wynika, że organ podatkowy, przedłużając termin zwrotu, powinien podać konkretną datę, do kiedy go przedłuża. W przeciwnym razie postanowienie jest bezskuteczne.

czytaj więcej »

wiper-pixel