WYDANIE ONLINE

Już od października można prowadzić prace związane z inwentaryzacją i remanentem. Sprawdź, na co należy zwrócić uwagę klientowi, aby móc rozliczyć dobrze wyniki w księgach lub podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

czytaj więcej »

Już obowiązuje rozporządzenie ministra  zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zmiany mają zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2018 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Chcę kupić apartament pod wynajem i czerpać z tego tytułu dochód. Czy lepiej dla mnie kupić na firmę jednoosobową, czy prywatnie? Umowa rezerwacyjna jest tylko na mnie (ja jestem właścicielem firmy) i podobno umowa deweloperska może być tylko na mnie. Jeśli chcę, aby to był zakup z majątku wspólnego małżeńskiego, to czy może tak zostać?

czytaj więcej »

Pytanie: Zainstalowałem panele fotowoltaiczne i produkuję energię elektryczną bez koncesji na potrzeby firmy, a ewentualne nadwyżki będę odsprzedawał do sieci. Będę składał deklarację AKC-4/H, deklarując akcyzę zwolnioną od zapłaty. Czy w polu 9 ,11, 13 tej deklaracji wpisuję wielkości wyprodukowanej lub zużytej przeze mnie lub odsprzedanej energii? Następnie jak wypełnić pole 7 ewentualnie 7a, 7b, 7c, 7d tej deklaracji?

czytaj więcej »

Już obowiązuje nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego. Sprawdź, czy dotyczą one rozliczeń Twojego klienta.

czytaj więcej »

Do Sejmu trafił projekt zmian w podatku dochodowych. Na nowych przepisach zyskają przede wszystkim mail podatnicy, niestety więksi nie ucieszą się ze zmian. Zapoznaj klienta z projektem nowelizacji i zaprezentuj konsekwencje zmian.

czytaj więcej »

Warunki i możliwości ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla używanych i ulepszonych środków trwałych będących w posiadaniu osób prawnych.

czytaj więcej »

Jednym z uprawnień prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Prezes UODO może prowadzić kontrole planowe, ale także kontrole spoza planu, np. jeśli dotrą do niego niepokojące informacje na temat naruszeń przepisów RODO.

czytaj więcej »

Za nieprowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ich wbrew przepisom ustawy o rachunkowości lub podawanie w tych księgach nierzetelnych danych grożą sankcje finansowe, a nawet kara pozbawienia wolności. Zakres odpowiedzialności właściciela i pracowników biura rachunkowego uzależniony jest od sposobu przejęcia odpowiedzialności za prowadzenie ksiąg w umowie między zlecającym a biurem rachunkowym.

czytaj więcej »

Poznaj wyrok NSA dotyczący spłaty byłego wspólnika spółki. Sprawdź, czy stanowi ona koszt uzyskania przychodów dla wspólnika ponoszącego wydatek?

czytaj więcej »

wiper-pixel