WYDANIE ONLINE

Opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlega, między innymi, odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski. A contrario – nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce odpłatne świadczenie usług poza terytorium Polski. O tym, gdzie znajduje się miejsce świadczenia usług, decydują przepisy o miejscu świadczenia usług, tj. przepisy art. 28a–28o ustawy o VAT oraz § 3 i 4 rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia usług.

czytaj więcej »

Resort finansów zamierza wprowadzić korzystne zmiany dla przedsiębiorców otrzymujących należności w ramach mechanizmu podzielonej płatności. Dzięki nim będą oni mieli możliwość opłacania z rachunku VAT nie tylko tego podatku, ale również innych należności publicznoprawnych.

czytaj więcej »

Jednym z najważniejszych obowiązków płatników podatku dochodowego od osób fizycznych jest terminowe sporządzanie i przekazywanie upoważnionym podmiotom informacji PIT-11. Już od 1 stycznia 2019 r. będą one dostarczane fiskusowi na nowych zasadach.

czytaj więcej »

Na początku roku podatnikowi przysługuje kilka uprawnień, które mogą znacząco wpłynąć na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Warto sprawdzić, jak korzystając z dostępnych prawem narzędzi, zminimalizować ponoszone przez klienta obciążenia podatkowe.

czytaj więcej »

Analiza dokumentów sporządzonych w języku obcym może sprawiać trudności nie tylko przedsiębiorcom i pracownikom biur rachunkowych świadczących usługi na ich rzecz, ale również organom podatkowym weryfikującym poprawność dokonanych na ich podstawie rozliczeń. Dlatego kwestie związane z ich tłumaczeniem warto uregulować w zawartej z klientem umowie.

czytaj więcej »

Przełom roku to czas, kiedy przedsiębiorcy najczęściej rozważają zmianę biura rachunkowego. Jest to więc zarazem najlepszy moment na zintensyfikowanie działań marketingowych przez te biura, którym zależy na pozyskaniu nowych klientów.

czytaj więcej »

Pytanie: Faktura zakupowa wystawiona w sierpniu, ze względu na przeoczenie, została dostarczona z dokumentami za wrzesień. Jeżeli faktura nie dotyczy towarów handlowych i materiałów, uwzględniam ją w KPiR za wrzesień, ale wpisuję datę z sierpnia, natomiast jeśli jest za towary handlowe i materiały, to muszę skorygować KPiR za sierpień. W obu przypadkach VAT mogę odliczyć w deklaracji za wrzesień. Czy to się zgadza? Z jaką datą mam uwzględnić fakturę w JPK VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Klient przeniósł stary numer telefonu na firmę. Na fakturze, oprócz opłat za telefon, ma też rozliczenie dodatkowe – raty za telefon. Czy raty za telefon, który był zakupiony jeszcze na osobę prywatną, może wliczyć w koszty?

czytaj więcej »

W 2019 r. przewiduje się podwyższenie kwot z tytułu odpisów i zwiększeń na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Bazę naliczenia odpisów będzie stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie z drugiego półrocza 2013 r., które wyniosło 3 278,14 zł.

czytaj więcej »

wiper-pixel