WYDANIE ONLINE

W 2019 roku warto zwrócić uwagę na modyfikacje, jakie ustawodawca wprowadzał do klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Zmiany dają możliwość jeszcze bardziej restrykcyjnego jej stosowania przez organy podatkowe.

czytaj więcej »

Na początku tego roku ustawodawca nie zafundował nam wielu zmian w VAT, jednak z ostatniego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa wynika, że to nie jego ostatnie słowo. Prawdziwa rewolucja, która przyniesie m.in. połączenie obowiązku składania deklaracji VAT-7/VAT-7K z obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT planowana jest na lipiec.

czytaj więcej »

Po nowelizacji PIT i CIT od 2019 roku krajowe organy podatkowe będą honorować zwykłe kopie certyfikatów rezydencji (np. kserokopie), bez konieczności poświadczania ich za zgodność z oryginałem. Sprawdź, jakie warunki muszą być tym spełnione.

czytaj więcej »

Sprawdź, w jakim zakresie sprawozdanie powinna sporządzić Twoja firma. Zwróć uwagę na przepisy ustawy o rachunkowości uwzględniające regulacje dyrektywy w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, zwanej dalej „dyrektywą 2013/34”. Pamiętaj, że jeśli sprawozdanie dotyczy jednostki wpisanej do KRS, sprawozdanie za 2018 rok po raz pierwszy musisz wysłać w formie elektronicznej.

czytaj więcej »

Dobrze jest przynosić dobre informacje. Tym razem możesz je przekazać klientowi w związku ze zmianą przepisów dotyczących rozliczenia strat. Podziel się informacją o możliwość jednorazowego rozliczania straty do wysokości 5.000.000 zł 

czytaj więcej »

Chociaż to obraz, a nie treść, jest królem reklamy, to mimo wszystko słowa są potężnym instrumentem komunikacji marketingowej. Nie trzeba być zawodowym copywriterem, aby pisać przekonujące i wartościowe teksty promujące biuro rachunkowe.

czytaj więcej »

W sytuacji, kiedy w ramach posiadanego wpisu do CEiDG osoba osiąga przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o PIT i równocześnie osiąga przychody na podstawie kontraktu menedżerskiego – następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych, który rozstrzyga się na zasadach ogólnych. Takie stanowisko ZUS potwierdził już kolejną interpretacją.

czytaj więcej »

PYTANIE Osoba prowadząca działalność gospodarczą chce 1 stycznia 2019 r. zatrudnić małżonka na umowę o pracę z pensją 3.000 zł brutto. Czy kwotę brutto wynagrodzenia małżonka łącznie ze składkami ZUS za osobę współpracującą można zaliczyć w koszty firmy? Jak obliczyć wynagrodzenie netto osoby współpracującej?

czytaj więcej »

PYTANIE Właściciel i pracownik korzystają w firmie z ubezpieczenia grupowego. Na pracodawcę jest wystawiona faktura całościowa. Pracownik ma pomniejszoną pensję o swoją część/oddaje pracodawcy swoją część (na to samo wychodzi, gdyż pensja jest wypłacana w gotówce). Dla pracownika nie jest to dodatkowy dochód, a więc zaliczkę na podatek dochodowy płaci taką samą, jak przed ubezpieczeniem. Pracodawca pomniejsza dochód o swoją część kosztu ubezpieczenia. Czy to się zgadza?

czytaj więcej »

PYTANIE Mam pytanie dotyczące schematów podatkowych, kogo dotyczą, kto powinien zgłaszać, na czym to polega. Czy prokurent otrzymujący wynagrodzenie prokurenckie, a zarazem wystawiający co miesiąc fakturę za usługi adwokackie, podlega pod schemat podatkowy?

czytaj więcej »

wiper-pixel