WYDANIE ONLINE

Od 1 października 2018 obowiązują nowe regulacje dotyczące formy przygotowywania sprawozdań finansowych. Trzeba je sporządzisz w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

czytaj więcej »

W 2019 roku wszystkie deklaracje CIT-8 muszą być składane w formie elektronicznej. Oznacza to, że nie ma już możliwości złożenia takiego dokumentu w tradycyjnej formie papierowej. Dotyczy to także zeznań oraz ich korekt sporządzanych za ubiegły rok.

czytaj więcej »

Od 2020 roku ustawodawca zapowiada wprowadzenie nowej Ordynacji podatkowej, w której m.in. znajda się przepisy wprowadzające instytucję umowy podatkowej. W projekcie została ona uregulowana w dziale Postępowanie podatkowe. Czy będzie możliwość jej stosowania również przy czynnościach sprawdzających i kontroli podatkowej? Sprawdźmy.

czytaj więcej »

Poznaj zmienione limity potrąceń z wynagrodzeń i diet. Zmiany dotyczą zleceniobiorców, którym cykliczny przychód z umowy cywilnej zapewnia utrzymanie lub jest jedynym źródłem dochodu oraz diety za podróże służbowe pracowników, którzy mają zajęcie alimentacyjne, są zwolnione z egzekucji tylko do połowy wysokości.

czytaj więcej »

Prawidłowy obrót dokumentami to jedna z podstawowych kryteriów sprawnego funkcjonowania biura rachunkowego. Może być też atutem gdy biuro rachunkowe może włączy do swojej oferty możliwości osobistego odbioru dokumentów od klienta. Pozwala to przedsiębiorcom na zaoszczędzenie czasu, a rozliczającym księgi daje większe szanse na terminowe otrzymanie niezbędnych do rozliczenia dokumentów.

czytaj więcej »

wiper-pixel