WYDANIE ONLINE

Rozliczenie kosztów związanych z wykorzystywanie prywatnej nieruchomości do celów działalności gospodarczej. Co warto wiedzieć?
Nie każda działka czy budynek będący własnością Twojego klienta musi stanowić środek trwały jego firmy. Sprawdź, jak rozliczyć koszty eksploatacji takich nieruchomości i czy na kliencie będzie spoczywać obowiązek wykazania, że nie mają one osobistego charakteru.

czytaj więcej »

Wielu przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą chce skorzystać w zakresie opłacania składek ZUS z ulgi na start. Gdy Twój klient również będzie chciał podjąć taką decyzję, powinieneś uświadomić mu również negatywne konsekwencje skorzystania z tej ulgi oraz zaprezentować alternatywy ich ominięcia.

czytaj więcej »

Od maja obowiązują nowe regulacje w zakresie ulgi na zakup kas. Wprowadzają one dwa ważne ograniczenia. Poznaj je.

czytaj więcej »

Już obowiązują nowe rozporządzenia ministra finansów z wykazem krajów i terytoriów, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową. Określenie nowej listy rajów podatkowych nastąpiło w związku z uchyleniem dotychczasowych upoważnień ustawowych w przepisach o PIT i CIT.

czytaj więcej »

Przerwa w aktywności gospodarczej nie pozostaje bez wpływu na podatkowe i księgowe rozliczenia klienta. Poniżej prezentujemy 8 najważniejszych konsekwencji zawieszenia działalności.

czytaj więcej »

Rząd nie ustaje w wysiłkach zmierzających w kierunku dalszego uszczelniania systemu podatkowego i zwiększania wpływów do budżetu. Jednym z pomysłów zapowiedzianych przez przedstawicieli MF, który już spotkał się z krytyką dużej części przedsiębiorców i ekspertów, jest planowane wdrożenie tzw. testu przedsiębiorcy.

czytaj więcej »

W sierpniu tego roku minie pięć lat od wejścia w życie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która objęła blisko 250 zawodów, w tym usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jak te regulacje wpłynęły na rynek usług księgowych w Polsce?

czytaj więcej »

Czy przedsiębiorcy, który prowadzi dwie jednoosobowe działalności, przysługuje ulga na start? ZUS wypowiedział się w sprawie ulgi na start dla przedsiębiorcy, który z niej skorzystał w ramach prowadzenia działalności jako wspólnik spółki cywilnej i dodatkowo rozpoczął kolejną działalność.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy mały podatnik, sp. z o.o., może zrezygnować z tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze oraz niestosowania zasady ostrożności, m.in. nietworzenia odpisów aktualizacyjnych?

czytaj więcej »

Pytanie: W marcu 2019 roku firma otrzymała fakturę za zakup 2-letniego samochodu, w kwocie 40 tys. brutto. Przerejestrowanie nastąpi w kwietniu. Samochód ten jest użytkowany ciągle. Nie sporządzano żadnych protokołów przekazania w związku z zakończeniem umowy leasingu. Czy w tej sytuacji może być wprowadzony do ewidencji środków trwałych w marcu i amortyzowany od kwietnia? Czy dopiero po przerejestrowaniu w wydziale komunikacji? Jaką przyjąć stawkę amortyzacji i do której grupy należy wg aktualnej klasyfikacji środków trwałych?

czytaj więcej »

W bieżącym numerze zajmiemy się tematem dywidendy oraz omówieniem podstawowych pojęć związanych z dywidendą. Zapraszamy do lektury.

czytaj więcej »

wiper-pixel