WYDANIE ONLINE

Podatnik ma kilka możliwości na rozliczenie nadwyżki VAT. Może zażądać bezpośredniego zwrotu na konto, przenieść ją do rozliczenia w następnym okresie albo pokryć nią inne zobowiązania. Sprawdź, jak dokonać optymalnego wyboru sposobu rozdysponowania nadwyżki VAT w konkretnej sytuacji.

czytaj więcej »

Ochronie uczciwych firm przed skutkami nieświadomego uczestnictwa w oszustwach podatkowych ma służyć nowy program wdrażany przez Krajową Administrację Skarbową pod nazwą Program Ostrzegania Przedsiębiorców (POP).

czytaj więcej »

Od 1 czerwca 2019 r. obowiązuje nowy wzór informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu VAT-23. Wprowadzone zmiany mają częściowo techniczny charakter, a ze starszych druków, według dotychczasowego wzoru, podatnikom nadal wolno korzystać do końca bieżącego roku.

czytaj więcej »

Poniżej prezentujemy 8  przykładów rozliczeń urlopów wypoczynkowych, bazując na problemach, jakie nasi Czytelnicy zgłaszali ekspertom.

czytaj więcej »

Kandydat na biegłego rewidenta musi przejść wiele egzaminów, by zostać wpisanym do rejestru biegłych rewidentów. Tradycyjna droga to zdanie m.in. 10 trudnych egzaminów. Warto również pamiętać o alternatywnych możliwościach, w szczególności, gdy zdawałeś egzaminy w innych międzynarodowych organizacjach, np. ACCA.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, bez względu na formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej, ma obowiązek zgłosić administracji skarbowej otwarcie i zamknięcie każdego rachunku bankowego.

czytaj więcej »

Ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO – ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych – wprowadziła istotne zmiany dla biur rachunkowych. Powinny one zwrócić szczególną uwagę na poniżej opisane zmiany (uwzględniając swoją rolę zarówno jako administratorów swoich danych, jak i podmiotów przetwarzających, obsługujących innych administratorów). Poznaj najważniejsze zmiany.

czytaj więcej »

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 maja 2019 r. w sprawie kart paliwowych wywołał wśród wielu podatników spore zamieszanie, a nawet obawę o prawidłowość dokonywanych rozliczeń. Podatnicy użytkujący karty paliwowe powinni wnikliwie przeanalizować wyrok oraz podjąć stosowne czynności w celu oceny ryzyka podatkowego. Chociaż wyrok nie dotyczy wszystkich rodzajów kart, to użytkownicy kart paliwowych, których wyrok dotyczy, zostali narażeni na poważne konsekwencje podatkowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą od 2001 roku, którego głównym źródłem dochodu jest tworzenie oprogramowania, kupił lokal gospodarczy z zamiarem otworzenia tam biura. Część za lokal zapłacił ze środków własnych, a pozostałą część z kredytu na firmę. W lokalu tym obecnie inna osoba prowadzi sprzedaż ubrań i chciałaby jeszcze przez jakiś czas ten lokal użytkować. Ponieważ przedsiębiorca nie ma w ewidencji przychodów wpisu: przychód za lokal, to chciałby w takiej sytuacji na kilka miesięcy podpisać umowę wynajmu i opłacać podatek ryczałtowy za przychód powstały z tytułu wynajmu lokalu. Czy ma prawo fakturę od notariusza wliczyć w koszty? Czy odsetki od kredytu firmowego może wliczać w koszty swojej działalności? Podatnik za kilka miesięcy otworzy tam swoje biuro.

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą. Rozlicza się za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR). Podatnik ten zawsze płaci przelewem bankowym koszty wynagrodzeń (koszty wynagrodzeń są zawsze wypłacane przelewem, terminowo, zgodnie z umową, w miesiącu, za który wynagrodzenia są należne), odsetki od kredytu obrotowego, składki za własne ubezpieczenie społeczne ZUS, opłaty i prowizje bankowe. Wyciąg bankowy za miesiąc, w którym powyższe koszty zostały zapłacone przelewem, bank zawsze generuje pierwszego dnia następnego miesiąca i zawsze wyciąg bankowy ma datę z następnego miesiąca. Przykładowo wynagrodzenia, odsetki, składki ZUS od ubezpieczenia przedsiębiorcy, prowizje i opłaty bankowe zostały zapłacone w styczniu, ale wyciąg bankowy ma datę 1 lutego itd. Pod jaką datą ująć wymienione wydatki w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? Czy koszty te należy ująć w PKPiR w styczniu, czy w lutym?

czytaj więcej »

Pytanie: Pod jaką datą należy zaksięgować delegację pracowniczą – data wystawienia, czy data otrzymania rozliczenia przez pracownika? Podatnik rozlicza się na PKPiR, którą prowadzi metodą uproszczoną.

czytaj więcej »

wiper-pixel