WYDANIE ONLINE

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości na koniec każdego roku obrotowego należy przeprowadzić inwentaryzację składników aktywów i pasywów. Ustawa przewiduje możliwość rozłożenia prac w ciągu ostatnich 3 miesięcy roku, zatem zarządzenie kierownika jednostki w tej sprawie powinno być wydane we wrześniu.

czytaj więcej »

Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewiduje zmiany mające wpływ m.in. na zakres zwolnienia przedmiotowego przy sprzedaży nieruchomości.

czytaj więcej »

Trwają prace nad projektem zmian w VAT wprowadzającym do ustawy katalog wyrobów, co do których podatnik będzie miał obowiązek zapłaty VAT w terminie 5 dni.

czytaj więcej »

Zmiany w Kodeksie pracy objęły przepisy o dyskryminacji, mobbingu, wydawaniu świadectw pracy, ochronie rodzicielskiej dla pracowników. Poniżej prezentujemy pierwsze dwie.

czytaj więcej »

Podróż samolotem to coraz częściej wybierana forma podróży, szczególnie tych służbowych, gdzie szybkość ma duże znaczenie. Zobacz, jakie problemy mogą wiązać się z rozliczaniem tej formy podróży i poznaj ich rozwiązania.

czytaj więcej »

W ostatnim czasie ustawodawca intensywnie pracuje nad zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, których celem jest zmniejszenie podatkowych obciążeń osób fizycznych. Są nimi wprowadzenie zerowego PIT-u dla osób do 26. roku życia oraz obniżenie wysokości podatku dochodowego przy jednoczesnym zwiększeniu odliczenia od dochodu kosztów pracowniczych.

czytaj więcej »

W praktyce funkcjonowania biur rachunkowych dość często zdarzają się tzw. trudni, a nawet nieuczciwi klienci, zalegający z płatnościami za wykonane na ich rzecz usługi. Jeżeli biuro nie zdoła od nich wyegzekwować swoich należności w określonym przepisami czasie, to musi liczyć się z tym, że jego roszczenie o zapłatę nie zostanie zaspokojone z powodu przedawnienia.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia dotyczące zasad odliczania od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas online. Sprawdź, jak skorzystać z odliczenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Klient prowadzi działalność gospodarczą w dwóch różnych punktach sprzedaży – sklepy spożywcze (osobne KPiR do każdego punktu). 30 czerwca 2019 r. nastąpiło zamknięcie jednego z tych punktów sprzedaży. Jako biuro rachunkowe stoimy przed dylematem, jak ująć w KPiR i VAT spływające faktury na zamknięty punkt wystawione z datą lipcową (są to zarówno faktury na zakupiony towar handlowy oraz faktury kosztowe, np. dostawa energii elektrycznej, zakup paliwa). Czy opisane faktury należy ująć w KPiR i rejestrze VAT zlikwidowanego punktu sprzedaży do rozliczonego ostatniego miesiąca, czyli czerwca 2019? Jakie daty powinny być odpowiednio w polach „data księgowania”, „data wystawienia dokumentu”, „data otrzymania dokumentu”? Nadmieniamy, iż faktury na zakup towaru handlowego wystawione z datą lipcową dotyczą towaru faktycznie sprzedanego i zarejestrowanego na kasie fiskalnej zlikwidowanego punktu (firma Ruch – zakup prasy. Firma Ruch wystawia faktury na podstawie zwrotu niesprzedanego towaru. Pomimo wcześniejszego poinformowania o likwidacji punktu, a także próśb telefonicznych, nie ma możliwości zmiany daty wystawienia faktury). W którym punkcie sprzedaży, KPiR i rejestrze VAT ująć te faktury i pod jakimi odpowiednio datami?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka w likwidacji i po złożeniu w sądzie ostatecznego sprawozdania likwidacyjnego nie może uzyskać wykreślenia z rejestru KRS z powodu wpisania dług za niezapłacenie kary pieniężnej, która przedawni się w marcu 2020 r. Likwidator z uwagi na brak środków na zapłatę kary chce wykorzystać fakt przedawnienia. Ostateczne sprawozdanie finansowe spółki zostało zatwierdzone 15 października 2018 r. i złożone do KRS papierowo, z uwagi na fakt, że polski wspólnik/likwidator zmarł w maju 2018 r., a obcokrajowiec nie ma podpisu elektronicznego z powodu sędziwego wieku i nie zamierza już niczego robić. Jak sporządzić sprawozdanie finansowe i za jakie okresy, i jak pokierować likwidacją, żeby, powołując się na fakt przedawnienia tej wierzytelności, zrealizować wykreślenie spółki z KRS?

czytaj więcej »

wiper-pixel