WYDANIE ONLINE

Nabywając aktualizacje oprogramowania warto pamiętać, że w pewnych sytuacjach mogą one wiązać się z nabyciem odrębnej licencji. Wtedy koszty należy analizować nie pod kątem aktualizacji oprogramowania, lecz pod kątem tego, czy stanowią nabycie odrębnej wartości niematerialnej i prawnej.

czytaj więcej »

Prosta spółka akcyjna (PSA) to nowa forma prowadzenia działalności, którą Twoi klienci będą mogli zastosować już w 2020 roku. Została ona wprowadzona w ramach pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”.

czytaj więcej »

 Zarówno we wrześniu, jak i na przełomie 2019/2020 wejdzie w życie wiele nowych przepisów i nowelizacji dotyczących podatku od towarów i usług. Poniżej zostaną opisane wybrane zmiany, z których niektóre zaczną obowiązywać już tej jesieni. Warto zapoznać z nimi klientów.

czytaj więcej »

Celem dyrektywy MDR jest zniechęcenie podatników do korzystania ze schematów podatkowych. Obowiązek ujawniania tych schematów ma skutkować stopniowym zmniejszaniem się sytuacji, w których podatnik podejmie ryzyko wejścia do systemu agresywnego planowania podatkowego. Polski ustawodawca, wprowadzając regulację zauważył ponadto, że omawiana dyrektywa jest korzystna również dla przedsiębiorców, gdyż raportowanie schematów podatkowych w znacznym stopniu ograniczy liczbę kontroli podatkowych.

czytaj więcej »

W działalności biur księgowych, kancelarii doradztwa podatkowego itp. powszechną praktyką jest korzystanie z ogólnodostępnych publikacji na temat interpretacji przepisów, najnowszych zmian w prawie czy wzorów dokumentów. Powinno się to odbywać w taki sposób, aby nie naruszyć praw przysługujących ich twórcom. Takimi twórcami mogą być również zatrudnieni w tych podmiotach pracownicy.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy prezesowi zarządu w spółce z o.o. można powierzyć pełnienie obowiązków głównego księgowego i ustalić wynagrodzenie na podstawie uchwały powołania, które obejmowałoby, poza prowadzeniem spraw spółki związanych ze zwykłym zarządem, czynności związane z funkcją głównego księgowego? Pytanie dotyczy prezesa spółki z o.o. prowadzącej działalność w zakresie biura rachunkowego (czy wynagrodzenie wypłacane na podstawie uchwały powołania może obejmować również czynności związane z obsługą klientów biura rachunkowego).

czytaj więcej »

Pytanie: Mój klient ma lokal użytkowy na potrzeby działalności gospodarczej na terytorium Niemiec od przedsiębiorcy niemieckiego. Część wynajmowanych pomieszczeń chcę odstąpić swoim kontrahentom – polskim przedsiębiorcom na potrzeby prowadzonej przez nich działalności (stoisko targowe), wystawiając im refakturę. Jaką stawkę VAT należy stosować w przypadku refakturowania wynajmu nieruchomości poza granicami kraju i czy należy wykazywać je w poz. 11 deklaracji VAT-7 oraz czy przychód z tej refaktury jest przychodem do opodatkowania w działalności (ryczałt)?

czytaj więcej »

wiper-pixel