WYDANIE ONLINE

W związku z przejściem na ewidencję operacji gospodarczych w księgach rachunkowych trzeba zorganizować rachunkowość jednostki oraz zamknąć podatkową księgę przychodów i rozchodów. Zobacz, jak tego dokonać poprawnie.

czytaj więcej »

W projekcie  nowej Ordynacji podatkowej pełnomocnik ogólny może być ustanowiony w momencie, gdy nie toczy się żadna procedura podatkowa, albo też w toku tej procedury, czyli postępowania podatkowego, kontrolnego, czynności sprawdzających.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Podatnicy będą mogli je składać już od 1 listopada 2019 r.

czytaj więcej »

Dużym placówkom handlowym doszły nowe obowiązki, tym razem w zakresie przeciwdziałania marnowaniu niesprzedanej przez nie żywności. Mają one nie tylko wymiar finansowy, ale również wiążą się z koniecznością przekazywania takich produktów organizacjom pozarządowym. Co więcej, tego rodzaju przedsiębiorcom dojdą dodatkowe obowiązki sprawozdawcze, za sprawą zmian w przepisach o rachunkowości.

czytaj więcej »

Po śmierci pracownika pracodawca jest zobowiązany wypłacić jego rodzinie odprawę pośmiertną oraz inne należności z tytułu wygaśnięcia stosunku pracy. Na szczęście przedsiębiorcy mają do czynienia z takimi sytuacjami rzadko, jednak biuro obsługujące wiele podmiotów powinno wiedzieć, jak w takim przypadku podstępować.

czytaj więcej »

W 2020 roku miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.600 zł, a minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia wyniesie 17 zł. Ponadto zmieni się stawka PIT i koszty uzyskania przychodu. Sprawdź, jak obliczyć prawidłowo wynagrodzenie za pracę po zmianach.

czytaj więcej »

Do końca października 2019 r. korzystanie przez podatników z mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne. Zmieni to się jednak 1 listopada 2019 r., od kiedy to w niektórych przypadkach stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie obowiązkowe. Towarzyszyć temu będzie obowiązek umieszczenia na niektórych fakturach wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”. Do zmiany tej warto odpowiednio przygotować klientów. Nasz ekspert podpowie, jak to zrobić w 5 krokach.

czytaj więcej »

Wykonywanie usług obsługi księgowej nie jest przeszkodą do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego określonego w ustawie o VAT. Możliwość tę fiskus potwierdził wieloma interpretacjami indywidualnymi.

czytaj więcej »

Biuro rachunkowe zwolnione od VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ma świadczyć usługę na rzecz firmy zagranicznej ze Szwecji. Szwedzki przedsiębiorca nie posiada na terenie Polski siedziby ani oddziału firmy. Zatrudnia dwóch pracowników z Polski na umowę o pracę, którzy będą ją świadczyć tylko na terenie Polski (przedstawiciel handlowy). W umowie o pracę zapisano, że w imieniu pracodawcy składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych każdy z pracowników będzie opłacał samodzielnie, robiąc co miesiąc przelewy do ZUS-u i urzędu skarbowego, środki na ten cel będą wpływały na konto każdego pracownika z comiesięcznym wynagrodzeniem za pracę. Usługa wykonywana przez biuro rachunkowe będzie polegała na co miesięcznym sporządzaniu osobno dla każdego pracownika:1. deklaracji DRA i wysłaniu do ZUS-u,2. listy płac,3. przygotowaniu przelewu do ZUS-u i urzędu skarbowego.Biuro rachunkowe co miesiąc będzie wystawiało dwie odrębne faktury dla szwedzkiego przedsiębiorcy za sporządzenie ww. dokumentów za dwóch pracowników, faktury będą wystawiane w złotówkach.1. Czy będzie to eksport usług do UE jako wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług?2. Czy biuro, jako nievatowiec, zobowiązane będzie do rejestracji do VAT UE?3. Co powinna zawierać taka faktura?4. Jakie obowiązki spoczywają na biurze rachunkowym w comiesięcznych rozliczeniach z urzędem skarbowym?

czytaj więcej »

wiper-pixel