WYDANIE ONLINE

Już obowiązują przepisy o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, które nakładają nowe obowiązki na spółki, które będą musiały ustalić, kto jest względem nich tzw. beneficjentem rzeczywistym i wpisać tę osobę bądź osoby do wspomnianego rejestru. Za niewywiązanie się z tych powinności będą grozić dotkliwe kary finansowe.

czytaj więcej »

W 2020 roku zaczną obowiązywać przepisy umożliwiające prowadzenie działalności w formie prostej spółki akcyjnej. Pisaliśmy na ten temat już w numerze 35., teraz jednak chcielibyśmy zwrócić uwagę na sposób rozliczania nowego podmiotu oraz ewidencji zdarzeń gospodarczych jej dotyczących.

czytaj więcej »

Bony podarunkowe są rozliczane inaczej w VAT niż w podatku dochodowym. Trzeba również prawidłowo zaewidencjonować transakcje z nimi związane. Pomogą w tym nasi eksperci.

czytaj więcej »

Biura rachunkowe często mają do czynienia z klientami, którzy prowadząc działalność, są jednocześnie zatrudnieni na umowę o pracę u kogoś innego, a po pewnym czasie zawieszają swoją działalność. Dziś odpowiemy na pytanie, czy jeśli w takiej sytuacji klient chce wznowić działalność, może skorzystać z preferencyjnych stawek ZUS.

czytaj więcej »

W styczniu podatnicy mogą zmienić formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, a do 20 lutego podjąć decyzje o częstotliwości ww. wpłat. Warto przeanalizować z klientem, czy taka zmiana wpłynęłaby optymalizacyjnie na rozliczenia podatkowe.

czytaj więcej »

Jedną z form rozwinięcia działalności przez biuro rachunkowe może być wprowadzenie oferty świadczenia usług elektronicznych. Warto rozważyć taką opcje, ponieważ coraz więcej klientów jest nią zainteresowanych, a regulacje prawne na to pozwalają. Dużą korzyścią przy tej formie współpracy jest oszczędność czasu, po obu stronach, a często również zasobów ludzkich po stronie biura.

czytaj więcej »

Dla większości przedsiębiorców księgowość jawi się jako „wiedza tajemna” i dlatego decydują się na współpracę z biurem rachunkowym. Warto się jednak dzielić tą wiedzą z klientami, bo jest to korzystne dla obu stron!

czytaj więcej »

Otrzymałam fakturę od firmy Amazon i nie wiem, jak rozliczyć VAT – czy jako import usług, czy krajowy.

czytaj więcej »

W jakiej deklaracji należy rozliczyć udziały objęte przez jedynego wspólnika spółki z o.o. z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego w tej spółce z zysków zatrzymanych? Kapitał podwyższono o 95.000 zł, zapłaciliśmy podatek 19%, czyli 18.050 zł. Zgodnie z decyzją władz spółki podatnikiem był udziałowiec, płatnikiem spółka.

czytaj więcej »

wiper-pixel