WYDANIE ONLINE

Korektę VAT za 2019 rok należy rozliczyć do 25 lutego. Należy przy tym pamiętać o przepisach mających zastosowanie do podatników, którzy obok działalności gospodarczej wykonują inną działalność. Jeśli podatnik nie wykonuje czynności pozostających poza działalnością gospodarczą lub czynności zwolnionych z VAT, zasady odliczania proporcjonalnego nie mają do niego zastosowania.

czytaj więcej »

Już obowiązują przepisy dotyczące stosowania Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). Dzięki tejinstytucji podatnik może uzyskać urzędowe potwierdzenie prawidłowości stosowanej stawki VAT.

czytaj więcej »

Minister finansów wydał interpretację ogólną w sprawie sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania PIT lub CIT w zakresie wspieraniu nowych inwestycji.

czytaj więcej »

Brexit, czyli wyjście Zjednoczonego Królestwa (UK) z Unii Europejskiej jest, w świetle ostatnich doniesień, zdarzeniem przyszłym i niepewnym. Niemniej jednak może ono nieść ze sobą konkretne skutki podatkowe. Lepiej z góry się zastanowić, jak się przed nimi zabezpieczyć – szczególnie, jeżeli dojdzie do wyjścia bezumownego.

czytaj więcej »

1 kwietnia 2020 r. wejdą w życie przepisy dotyczące tzw. nowego pliku JPK_VAT. Już za kwiecień 2020 r. niektórzy podatnicy obowiązani będą przesłać nowy plik JPK_VAT stanowiący jednocześnie deklarację VAT oraz prowadzoną ewidencję VAT.

czytaj więcej »

Przeprowadzona w ostatnich latach konsolidacja służb skarbowych i celnych wpłynęła na powstanie Krajowej Administracji Skarbowej, spowodowała intensyfikację działań w obrocie towarowym z zagranicą. Ich przejawem jest podejmowanie przez funkcjonariuszy KAS czynności w zakresie kontroli prawidłowości klasyfikacji taryfowej towarów importowanych na obszar Unii Europejskiej. W uproszczeniu można stwierdzić, że dotyczy to weryfikacji, czy importujący dokonał właściwego nadania kodu CN sprowadzanym towarom. To właśnie scalony kod nomenklatury odpowiada za wysokość stawki celnej sprowadzanych z zagranicy towarów.

czytaj więcej »

Początek roku to czas, gdy przedsiębiorcy prowadzący działalności gospodarcze w różnych formach zastanawiają się, czy mają już obowiązek, czy jeszcze nie zaprowadzić księgi rachunkowe. Pomóż im rozwiać te wątpliwości.

czytaj więcej »

Każdy właściciel biura rachunkowego, któremu zależy na dostarczeniu swoim klientom najwyższej jakości usług, nieustannie dąży do jak najlepszego dopasowania swojej działalności do ich potrzeb. Ale skąd wiadomo czego – poza fachową wiedzą i doświadczeniem – tak naprawdę oczekują klienci? Oto 10 najważniejszych cech idealnego biura rachunkowego.

czytaj więcej »

Spółka wykonuje jako podwykonawca kompleksowe usługi budowlanomontażowe z obecnego załącznika 14 ustawy o VAT (od 01.11.2019 będzie to załącznik nr 15) na podstawie umów o roboty zawartych z Generalnym Wykonawcą. Umowy najczęściej opiewają na kwoty kilkadziesiąt lub nawet kilkaset złotych. Roboty rozliczane są co miesiąc na podstawie zgłoszonego do odbioru przerobu na ostatni dzień miesiąca i podpisanego protokołu. W takim przypadku jeśli cząstkowa faktura przerobowa będzie na kwotę niższą niż 15000 zł, co się czasami zdarza, ale cała Umowa jest na kwotę powyżej tej wartości to powinnam na takich cząstkowych fakturach podawać informację Mechanizm Podzielonej Płatności? Według mnie tak, ale proszę o potwierdzenie.

czytaj więcej »

wiper-pixel