WYDANIE ONLINE

Od 2020 r. podatnicy mogą skorzystać z tzw. ulgi na złe długi również w podatkach dochodowych. To efekt wprowadzenia do przepisów o podatku dochodowym rozwiązań na wzór tych, które od dłuższego czasu funkcjonują na gruncie ustawy o VAT. Nowe regulacje wpłyną nie tylko na sytuację wierzycieli, ale również na rozliczenia zalegających z płatnościami dłużników.

czytaj więcej »

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą. A jak to bywa przy działalności gospodarczej, nie sposób wykluczyć niezadowolenia klientów, czy to wynikającego z ich odmiennych oczekiwań co do jakości usług, czy nawet z nieprawidłowości w ich wykonywaniu. W związku z tym biura rachunkowe mogą spotkać się z reklamacją ich usług. Ze względu na charakter działalności, reklamacje mogą nieść bardzo poważne skutki finansowe oraz wizerunkowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy faktura na kwotę 10.000 zł towary wszystkie wg załącznika 15 musi posiadać dopisek mechanizm podzielonej płatności wystawiona dla podatnika czynnego VAT?

czytaj więcej »

Już obowiązują nowe przepisy, które zmodyfikowały obowiązki niektórych podmiotów związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu m.in. biur rachunkowych.

czytaj więcej »

W 2020 roku obowiązuje nowa preferencja składkowa „mały ZUS plus” polegająca na możliwości opłacania obniżonych składek społecznych od podstawy, której wysokość uzależniona jest od uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu z poprzedniego roku. Konsekwencja nowych przepisów była konieczność zmiany w raporcie ZUS RCA cz. II i deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA cz. II.

czytaj więcej »

Wprowadzenie PPK ma wpływ na wiele różnych aspektów funkcjonowania zarówno pracowników, jak i pracodawców. Wraz z wejściem w życie przepisów wprowadzających tę instytucję znowelizowane zostały także m.in. przepisy ustaw o PIT, CIT i VAT.

czytaj więcej »

Na początku tego roku ustawodawca zaostrzył sankcje za regulowanie zobowiązań między kontrahentami z pominięciem rachunku bankowego, jak również za wpłaty na niewłaściwy rachunek. Takie działanie Twojego klienta może wiązać się z brakiem możliwości zaliczenia wydatków do kosztów. Warto porozmawiać o tym z klientem.

czytaj więcej »

Wiele biur księgowych to firmy jednoosobowe lub takie, w których za kontakty z klientem odpowiada tylko właściciel. Na nim oparty jest wizerunek biura. Warto więc w przemyślany i świadomy sposób kształtować ten obraz, czyniąc z niego niematerialną, ale niezwykle cenną z biznesowego punktu widzenia wartość.

czytaj więcej »

Pytanie Czy w przypadku rezygnacji osoby fizycznej ze statusu rolnika zarejestrowanego na VAT i przejścia na zwolnienie trzeba zapłacić VAT od inwentarza żywego pozostałego w gospodarstwie rolnym? Jak dokonać ewentualnie takiej wyceny? Czy sprzęt rolniczy, od którego odliczono VAT w 2009 roku, również podlega opodatkowaniu w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Według stanu na 30 czerwca 2019 r. zatrudnialiśmy więcej niż 50 osób, do PPK powinniśmy więc przystąpić od 1 stycznia 2020 r. Wynagrodzenie wypłacamy 10. następnego miesiąca. Czy potrącenie na PPK będzie dotyczyło wynagrodzenia za grudzień (wypłata wynagrodzenia 10 stycznia 2020 r.), czy za styczeń 2020 roku (wypłata w lutym)?

czytaj więcej »

wiper-pixel