WYDANIE ONLINE

Nabywanie wierzytelności oraz wydatki na ich windykację w świetle VAT
Nabywanie wierzytelności celem ich windykacji podlega starej zasadzie handlowej: taniej kupić, drożej sprzedać. Z tym, że w przypadku nabywania wierzytelności chodzi o zakupienie jej po jak najniższej cenie, a następnie wyegzekwowanie od dłużnika jak największej części długu, a jeśli to możliwe, całego długu. W ujęciu biznesowym taki pomysł to biznes jak każdy inny, jednakże w świetle podatku od towarów i usług występuje znacząca odmienność, gdyż nabywanie wierzytelności nie jest traktowane jak świadczenie usług, a co za tym idzie, brak jest prawa do odliczenia podatku naliczonego od transakcji mających związek z nabyciem wierzytelności.

czytaj więcej »

Przy prowadzeniu biura rachunkowego, niezbędny jest lokal użytkowy, w którym znajduje się siedziba biura oraz są świadczone usługi na rzecz klientów, a także przechowywana jest tam dokumentacja. Odpowiedni lokal i jego położenie mogą mieć również znaczenie ze względu na budowanie prestiżu czy zapewnienia komfortu obsługi klientów. Dlatego warto zadbać o jak najkorzystniejsze warunki najmu lokalu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo biznesu.

czytaj więcej »

Prowadzę biuro rachunkowe, jestem podatnikiem zwolnionym z VAT. Odbyłam szkolenie, w ramach którego mogę świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255), nieodpłatnym poradnictwi e obywatelskim oraz edukacji prawnej. Stowarzyszenie, które jest upoważnione do utworzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zaproponowało mi świadczenie poradnictwa raz w tygodniu. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób zawrzeć umowę ze stowarzyszeniem? Czy na biuro, czy na osobę fizyczną? Nie wiem, czy te czynności są zwolnione z VAT?

czytaj więcej »

Prowadzę biuro rachunkowe. VAT unijny i VAT polski traktuję jako dwa różne VAT-y. Faktury z VAT unijnym są kosztem podatkowym w cenie brutto (netto + VAT unijny). Odzyskany VAT z państwa UE jest przychodem do opodatkowania. Czy opisana procedura jest prawidłowa?

czytaj więcej »

Poznaj najnowsze interpretacje dyrektora KIS, które mogą zawierać cenne wskazówki w rozwiązywaniu problemów dotyczących nowych przepisów.

czytaj więcej »

W bieżącym numerze znajdą państwo wzór upoważnienia do Agencji Celnej w języku polskim i angielskim oraz zbiór najważniejszych słówek. Miłej lektury!

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów przypomniało w informacji zamieszczonej na Portalu Podatkowym, że od 1 stycznia 2020 r. zmieniły się zasady sporządzania sprawozdań finansowych przez podatników CIT, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (lub są wpisani do innych rejestrów KRS).

czytaj więcej »

Już niebawem przestanie obowiązywać do celów podatkowych klasyfikacja PKWiU 2008. W pierwszej kolejności przestanie być ona stosowana w podatku od towarów i usług. Od 1 kwietnia 2020 r. zastąpią ją odpowiednio: Nomenklatura Scalona (CN) – w zakresie towarów oraz PKWiU 2015 – w przypadku usług.

czytaj więcej »

Właśnie weszła w życie nowelizacja zmieniająca zasady nabywania prawa do skorzystania z ulgi polegającej na ustalaniu przez małych przedsiębiorców składek na ubezpieczenia społeczne, w zależności od przychodu. Z ulgi będzie mogła skorzystać większa liczba osób prowadzących pozarolniczą działalność.

czytaj więcej »

Wprowadzone 1 listopada 2019 r. przepisy o obowiązkowej podzielonej płatności (MPP) obejmują 150 różnych świadczeń wskazanych w Załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Niestety, większość z nich odwołuje się do odchodzącej już do lamusa PKWiU z 2008 r., co zawęża znaczenie tych pozycji. Tymczasem praktyka życia gospodarczego jest taka, że usługi rzadko wykonywane (albo odsprzedawane) są w takich małych częściach jak wynikające z poszczególnych pozycji ww. załącznika. Problem świadczeń kompleksowych już wielokrotnie budził kontrowersje na gruncie VAT, w tym w TS UE.

czytaj więcej »

Biuro rachunkowe korzysta ze zwolnienia podmiotowego w VAT. Wykonuje również usługi dla osób fizycznych niezwiązanych umową, tzn. sporządza deklaracje PIT (nie wysyła) i wystawia im faktury. Czy nadal może korzystać ze zwolnienia w VAT?

czytaj więcej »

wiper-pixel