WYDANIE ONLINE

Reguły Incoterms podlegają systematycznym zmianom co dziesięć lat. Wraz z rozpoczęciem roku 2020 w życie weszły właśnie zaktualizowane reguły Incoterms 2020, które wprowadzają kilka zmian w dotychczasowym porządku. Przy okazji zmian w regułach warto przypomnieć ich istotę oraz zastosowanie na gruncie podatku od towarów i usług.

czytaj więcej »

Do marca 2021 roku został przesunięty termin wejścia w życie przepisów o prostej spółce akcyjnej. Przesunięcie wejścia w życie przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej to konsekwencja odroczenia wprowadzenia elektronicznego postępowania rejestrowego.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów opublikowało broszurę informacyjną dotyczącą nowego pliku JPK_VAT oraz nowe struktury JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K). Zostały one udostępnione roboczo, w celu umożliwienia podatnikom dostosowania systemów informatycznych do wymagań obowiązujących od 1 kwietnia 2020 r.

czytaj więcej »

Zapraszam Państwa do wykonania krótkiego ćwiczenia sprawdzającego znajomość angielskich słówek z tematyki celnej. Powodzenia!

czytaj więcej »

Spółka może ponosić odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych na różnych zasadach. Jeden czyn związany z ich naruszeniem może się wiązać zarówno z odpowiedzialnością na gruncie prawa administracyjnego, jak i cywilnego oraz karnego. Sprawdź, jak kształtuje się odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych zajmujących się doradztwem podatkowym oraz rachunkowością.

czytaj więcej »

Wydatki termomodernizacyjne to coraz częściej ponoszone nakłady przez jednostki prowadzące działalność gospodarczą, ale też osoby fizyczne, w tym przedsiębiorców. Za 2019 r. mają oni możliwość rozliczenia ich czasem na jeden z dwóch sposobów. Teraz to ostatni moment, aby wybrać korzystniejsze rozwiązanie dla klienta.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. został wprowadzony obowiązek elektronicznej ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami. Wiąże się to z koniecznością dokonania rejestracji w tzw. bazie BDO oraz z innymi powinnościami, co jest niewątpliwie dużymobciążeniem dla wielu polskich przedsiębiorców. Regulacje, z których wynikają te obowiązki, powinni mieć na uwadze również właściciele biur rachunkowych.

czytaj więcej »

Otrzymałem proformę od kontrahenta, na której wskazany jest obowiązek MPP. W związku z tym mam kilka pytań dotyczących MPP i przedpłat. Na proformie jest wskazana płatność przez MPP, ale proforma jest poniżej 15.000 zł, czy muszę dokonać płatności w MPP? Jak to jest z wszelkimi przedpłatami, zaliczkami, czy MPP w nich obowiązuje? Co, jeśli proforma wskazuje płatność w walucie obcej zarówno netto, jak i VAT, a zarazem wskazuje płatność przez MPP?

czytaj więcej »

wiper-pixel