WYDANIE ONLINE

Epidemia koronawirusa wzbudziła wśród księgowych duży niepokój i wymusiła konieczność wprowadzenia w biurach rachunkowych szybkiej zmiany w organizacji ich pracy. Trudna sytuacja wynika z wielu czynników, takich jak zagrożenie terminów podatkowych, przejście na pracę zdalną, nawał nowych obowiązków związanych z wypełnianiem wniosków o zasiłki, odroczenie płatności podatków i składek ZUS.

czytaj więcej »

Jest już rozporządzenie zmieniające terminy dotyczące sprawozdań finansowych. Biura zyskają dodatkowe trzy miesiące na przygotowanie sprawozdania.

czytaj więcej »

Od kwietnia nie będzie zapowiadanych zmian w nowej matrycy stawek VAT oraz JPK_VAT. Termin dla dużych podmiotów zostanie przesunięty na lipiec.

czytaj więcej »

Już obowiązuje uchwała Rady Polityki Pieniężnej, która obniża stopę referencyjną NBP o 0,5 punktu procentowego, tj. do poziomu 1,00%. Skutkiem tego jest obniżenie stawki odsetek od zaległości podatkowych, odsetek ustawowych, czyli dotyczących umów i transakcji handlowych.

czytaj więcej »

Wyprzedanie własnych zapasów przez internet oraz sprzedaż w modelu dropshippingu może być konieczne w warunkach zagrożenia epidemii. Często dla producenta jest to jedyny sposób, by sprzedać towar, gdy tradycyjne kanały sprzedaży nie działają.

czytaj więcej »

Chociaż zmiany ustanawiające procedurę magazynu typu call-off stock w dyrektywie 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej zwanej „dyrektywą VAT”) weszły w życie już 1 stycznia 2020 r., to w polskim porządku prawnym ustawodawca nie dokonał obowiązku implementacji przepisów unijnych. Jednak przepisy zmienionej dyrektywy mogą być wprost stosowane przez polskich podatników, gdyż są bezwarunkowe i wystarczająco precyzyjne.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy, podobnie jak pozostali ubezpieczeni, mogą korzystać ze świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem. Poniżej nasz ekspert omawia zagadnienia związane z nabyciem prawa do zasiłku chorobowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Mój klient chciałby importować z Chin płyny do dezynfekcji rąk. Produkt ten klasyfikuje się w kategorii 3401 30 00. Jaka jest obecna stawka VAT przy imporcie? Czy można korzystać z podmiotowego zwolnienia VAT przy sprzedaży towaru?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeśli jedno z rodziców 2 dzieci do lat 8 otrzymało od pracodawcy polecenie pracy zdalnej (w domu), to czy drugi rodzic może w tym czasie wystąpić z wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem szkoły? Małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy wątpliwości dotyczące sytuacji gdy musimy zamknąć nasze placówki gastronomiczne z uwagi na realne zagrożenie koronawirusem. Jakie wynagrodzenie w tym momencie płaci pracodawca? Czy przestojowe? Jeżeli tak, to czy pracownik może w tym okresie korzystać ze zwolnienia lekarskiego lub urlopu wypoczynkowego?

czytaj więcej »

W bieżącym numerze zajmiemy się tematem dywidendy oraz omówieniem podstawowych pojęć związanych z dywidendą. Zapraszamy do lektury.

czytaj więcej »

wiper-pixel