WYDANIE ONLINE

Sytuacja przedsiębiorstw związana z pandemią COVID-19 wymaga wdrożenia wielu rozwiązań, które pomogą w przetrwaniu ciężkiego dla wielu podmiotów gospodarczych okresu. Rządowy program tarczy antykryzysowej, który obecnie obowiązuje już w drugiej odsłonie wprowadza liczne ułatwienia i ulgi. Czy są one wystarczające, aby wszystkie przedsiębiorstwa przetrwały pandemię to kwestia dyskusyjna, nie podlega jednak wątpliwości, że z dostępnych ułatwień warto skorzystać.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy chcący skorzystać z programu pomocowego dla firm w ramach tarczy finansowej powinni złożyć deklarację VAT jak najszybciej, ponieważ dopiero pozytywnie zweryfikowana przez MF deklaracja warunkuje otrzymanie subwencji.

czytaj więcej »

Sprawozdania finansowe muszą uwzględniać zdarzenia po dniu bilansowym. Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego są to zdarzenia, zarówno korzystne, jak i niekorzystne, które mają miejsce pomiędzy końcem okresu sprawozdawczego a datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji.

czytaj więcej »

Na rynkach finansowych w połowie marca mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem czarnego łabędzia. Oznacza ono coś nietypowego, co sprawia, że nie można go w żaden sposób przewidzieć. Dodatkowo jego wpływ na rzeczywistość jest ogromny, nieraz katastrofalny. W obliczu pandemii wielu przedsiębiorców oraz firm musiało ograniczyć lub nawet zawiesić swoją działalność. Jednak zobowiązania nadal należy płacić. W jaki sposób poradzić sobie w tym trudnym okresie? Sprawdź wskazówki poniżej.

czytaj więcej »

Dwa główne powody sceptycznego podejścia do marketingu to nierealne oczekiwania lub niezrozumienie jego istoty. W tym artykule skupimy się na tym, jaka jest prawdziwa rola marketingu i dlaczego właściciele biur rachunkowych bywają rozczarowani jego efektami.

czytaj więcej »

W lutym br. do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych trafił projekt kodeksu dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w ramach działalności doradców podatkowych, który może być stosowany przez biura rachunkowe świadczące usługi doradztwa podatkowego lub przynajmniej stanowić dla nich inspirację. Jeżeli kodeks zostanie zatwierdzony, wówczas jego stosowanie może pomóc wykazać, że firma przestrzega właściwie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

czytaj więcej »

Proszę o wskazówki, jak mam dokonać zamknięcia działalności – spółki cywilnej (osoby fizyczne). Zarówno pierwszy, jak i drugi wspólnik mają również własną działalność gospodarczą. Planowałam to zrobić za pośrednictwem CEiDG, ale nie wiem, jak tego dokonać, aby przez pomyłkę nie zamknąć działalności wspólnikom. Spółka została założona 3 miesiące temu, zarejestrowano się do VAT, brak sprzedaży i zakupów.

czytaj więcej »

Jak w kosztach ma wyglądać rozliczenie wynagrodzenia pracownika w sytuacji zwolnienia z ZUS za marzec – maj 2020 r.? W PKPiR w rubryce wynagrodzenie brutto wpisywałam brutto, a w kosztach pozostałych ZUS finansowany przez pracodawcę. ZUS pracodawcy odliczałam bezpośrednio od dochodu, a składkę zdrowotną od podatku. Czy w obecnej sytuacji powinnam odliczyć tylko wynagrodzenie netto pracownika? A jeśli chodzi o pracodawcę, to nic nie odliczać?

czytaj więcej »

W poprzednim wydaniu omawialiśmy temat dywidendy. W bieżącym numerze kontynuujemy ten temat i utrwalamy słownictwo.

czytaj więcej »

wiper-pixel