WYDANIE ONLINE

W obrocie gospodarczym rozpowszechnioną praktyką jest pobranie od nabywców – na poczet przyszłych dostaw towarów i wykonania usług – zaliczek oraz zadatków. Rozliczanie takich płatności wywołuje skutki podatkowe zarówno u podmiotów, które je przekazały, jak i przedsiębiorców, na rzecz których ich dokonano. Warto o nich pamiętać, szczególnie obecnie, gdy wiele firm w wyniku epidemii ma kłopoty finansowe i brak możliwości realizacji zobowiązań.

czytaj więcej »

Obowiązuje już kolejna tarcza podatkowa (3.0.). Nowe regulacje wprowadzają zmiany lub uzupełnienia do dotychczasowych przepisów, wprowadzając tym samym kolejne ulgi dla przedsiębiorców walczących ze skutkami pandemii.

czytaj więcej »

Tarcza 3.0 podwyższyła kwoty wolne dla pracowników, którym pracodawca dokonuje potrąceń. Nowe przepisy obowiązują od 16 maja 2020 r., co oznacza, że już na listach płac za maj trzeba zastosować wyższe kwoty ochronne.

czytaj więcej »

Wypełniając wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowego Urzędu Pracy, Polskiego Fundusz Rozwoju o wsparcie w ramach tarcz antykryzysowych, należy wykazać się skrupulatnością oraz wnikliwą analizą treści wypełnionych wniosków, zwłaszcza w odniesieniu do liczby pracowników oraz prawidłowej kalkulacji kwoty wsparcia. Inaczej istnieje ryzyko, że dofinansowanie trzeba będzie zwrócić.

czytaj więcej »

O potrzebie i zaletach posiadania firmowej strony internetowej nie trzeba nikogo przekonywać, natomiast mało który właściciel biura rachunkowego, podejmując decyzję o stworzeniu nowej lub przebudowie starej strony wie, jak należy się do tego przygotować. A jest to bardzo ważne, szczególnie teraz, gdy większość potencjalnych klientów szuka informacji w Internecie.

czytaj więcej »

 Amortyzacja środków trwałych

czytaj więcej »

Od 24 maja 2020 r. rozpoczeły swój bieg lub skończyły okres zawieszenia terminy w postępowaniach administracyjnych i sądowych, które z powodu epidemii koronawirusa jeszcze nie rozpoczęły biegu lub uległy zawieszeniu. Występując w sprawach klientów uważaj, aby nie przeoczyć ich upływu.

czytaj więcej »

Już niedługo zaczną obowiązywać ułatwienia dotyczące przepisów w zakresie składanych informacji w zawiadomieniu ZAW-RN, dotyczą one wydłużenia terminu do złożenia zawiadomienia i zmiany właściwości urzędu skarbowego w tym zakresie.

czytaj więcej »

Znamy już założenia kolejnej tarczy antykryzysowej. Proponowane są dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.

czytaj więcej »

Zmiany przepisów w zakresie terminów dotyczących sprawozdań finansowych i zeznań podatkowych na pewno są ułatwieniem, ale też ujęte w różnych ustawach i rozporządzeniach wprowadziły nieład. Poniżej prezentujemy uporządkowany wykaz terminów po zmianach.

czytaj więcej »

wiper-pixel