WYDANIE ONLINE

Poniżej przedstawiamy zasady wyliczania zasiłku chorobowego przedsiębiorcy w 6 opcjach, w zależności od tego, kiedy powstało prawo do zasiłku. Omawiamy również kwestie związane z ustalaniem podstawy wymiaru zasiłku w razie przepracowania mniejszej lub większej niż połowa części miesiąca, wyliczanie podstawy wymiaru zasiłku po przerwie w niezdolności do pracy, dokumenty wymagane dla podjęcia wypłaty zasiłku przez ZUS, a także pomniejszania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc, w którym przedsiębiorca pobierał zasiłek. Wszystko na praktycznych przykładach.

czytaj więcej »

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia jednego pracownika. Skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za marzec – maj. Jak powinien był wyliczyć kwotę zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 oraz jaką kwotę wynagrodzenia zaksięgować w koszty podatkowe? Przyjmijmy, że pracownik zarabia 2.600 zł brutto.

czytaj więcej »

Podatnik pracuje w trybie home office ze względu na pandemię. Czy w związku z tym przy braku zmian w umowie, jeśli chodzi o miejsce wykonywania usług, może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na media, Internet za okres pracy w domu w stosunku do powierzchni, jaką przeznaczył na biuro?

czytaj więcej »

Czy przedsiębiorca, który otrzymał mikropożyczkę z PUP, a następnie sfinansował bieżące koszty działalności gospodarczej, np.: najem lokalu, zakup towarów, paliwa do samochodu, może te wydatki zaksięgować jako koszt w PKPiR? Co z możliwością odliczenia VAT?

czytaj więcej »

wiper-pixel