WYDANIE ONLINE

Minister finansów wydał długo oczekiwane (od uchwalenia zmian PIT i CIT, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.) objaśnienia podatkowe dotyczące rozliczania samochodów (dalej „Objaśnienia”). Są one ważne, gdyż tego rodzaju objaśnienia dają podatnikom ochronę analogiczną do wiążących interpretacji podatkowych. Z drugiej strony zawierają zaskakującą czasami interpretację przepisów, której nie można pominąć, jako że będą się nią kierowały organy podatkowe (nawet jeżeli jest nie do końca zgodna z przepisami).

czytaj więcej »

Zmieniły się niektóre kody Polskiej Klasyfikacji Działalności. Nowe kody PKD będą dotyczyć w szczególności działalności rekreacyjnej oraz rozrywkowej i obowiązują od sierpnia.

czytaj więcej »

Jedną z form walki ze skutkami pandemii są czasowe podwyższone roczne limity zwolnień podatkowych dla niektórych świadczeń o charakterze socjalnym. W konsekwencji, pracodawcy wypłacający takie świadczenia powinni pamiętać o zastosowaniu w 2020 roku i dla części świadczeń również w 2021 r. zmian w ich opodatkowaniu.

czytaj więcej »

ZUS udostępnił wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, którym zleceniodawca odmówi złożenia takiego wniosku. To daje nowe możliwości zleceniobiorcom, w imieniu których zleceniodawcy nie chcą występować do ZUS.

czytaj więcej »

Świadczenia, dofinansowania, zwolnienie z opłacania składek ZUS, pożyczki i subwencje z PFR otrzymane w ramach tarczy antykryzysowej wymagają odpowiedniego ujęcia podatkowego oraz ewidencji w księgach rachunkowych i PKPiR. Sprawdź wskazówki naszego eksperta w tym zakresie i skorzystaj z praktycznych przykładów.

czytaj więcej »

Od 1 października podatnicy VAT mają obowiązek przesyłać do urzędu skarbowego nowy elektroniczny plik JPK_VAT. W nowym pliku ujmujesz transakcje, które wystąpią po 1 października, tak więc pierwszy nowy JPK_VAT składasz do 25 listopada. Sprawdź, jak go wypełnić.

czytaj więcej »

Jeśli firma Twojego klienta odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w następstwie wystąpienia COVID-19, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika lub objąć pracownika przestojem ekonomicznym. Podstawowym warunkiem ich zastosowania jest wykazanie istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń. Niestety nie wiąże się to już z dofinansowaniem.

czytaj więcej »

Biura rachunkowe zasadniczo zajmują się obsługą podmiotów profesjonalnych, w ramach których istnieje dość szeroka swoboda kształtowania umów. Nie można jednakże zakładać, iż klientem biura będą jedynie przedsiębiorcy. Zwykłe osoby fizyczne, a więc konsumenci, coraz częściej korzystają z usług biur rachunkowych i to nie tylko dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Warto zatem wiedzieć, na co zwracać uwagę, aby nie naruszyć uprzywilejowanej pozycji prawnej, w jakiej znajduje się konsument w relacji z przedsiębiorcą – biurem rachunkowym.

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy zwolnienie ze składek ZUS w wysokości 50% z ZUS oraz dofinasowanie do wynagrodzeń za okres maj–czerwiec 2020 r. z FGŚP. Kwota dofinansowania zawiera również wartość składek na ubezpieczenie po stronie pracodawcy. Czy otrzymane kwoty potraktować jako pozostałe przychody operacyjne do opodatkowania? I nic ponadto. Czy też otrzymane kwoty potraktować jako przychody nieopodatkowane, ale dofinasowane wynagrodzenia zwolnione składki ZUS jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodu? Czy w naszym przypadku, gdy otrzymaliśmy 50% zwolnienia składek z ZUS, musimy zwrócić wartość składek ZUS po stronie pracodawcy ujętych w dofinasowaniu za maj 2020 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Odnośnie sprzedaży usług budowlanych dla osób fizycznych – czy w przypadku wystawienia przez spółkę faktury VAT dla osoby fizycznej i zapłaty za tę fakturę przelewem jesteśmy – pomimo to – zobligowani do zakupu kasy fiskalnej? Nadmieniam, iż obrót ze sprzedaży przekroczy 20.000 zł.

czytaj więcej »

Poniżej kontynuujemy temat prawa własności intelektualnej. Zapraszam do wykonania ćwiczenia sprawdzającego znajomość słownictwa z tego zakresu.

czytaj więcej »

wiper-pixel