WYDANIE ONLINE

Niektórzy z klientów, niezależnie czy prowadzisz ich PKPiR, czy księgi rachunkowe odczuwają skutki epidemii COVID-19. Czasem oznacza to konieczność dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości i odpowiednich zapisów w sprawozdaniu finansowym, innym razem właściwą ewidencję otrzymanej pomocy.

czytaj więcej »

Od 1 października 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób niż w formie nowego JPK_VAT.

czytaj więcej »

Rząd chce, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku wyniosło 2.800 zł, a minimalna stawka godzinowa – 18,30 zł.

czytaj więcej »

1 lipca 2020 r. zmianie uległ sposób identyfikacji towarów poprzez zastąpienie krajowej klasyfikacji PKWiU (2008) Nomenklaturą Scaloną (CN) oraz usług PKWiU (2015). Na szczęście również od lipca Twój klient może w pełni korzystać z ochrony, jaką daje instytucja wiążącej informacji stawkowej (WIS). Na podstawie WIS podatnicy bowiem otrzymują gwarancję, że dla sprzedawanych przez nich towarów bądź usług została zastosowana prawidłowa stawka VAT.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcom przysługuje prawo do takich samych świadczeń, jak innym ubezpieczonym. Jednak urlop macierzyński, urlop rodzicielski i urlop ojcowski są uprawnieniem pracowniczym. Mają oni natomiast prawo do otrzymania zasiłku za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, ojcowskiego, a także urlopów udzielonych na ich warunkach, a przysługujących w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie.

czytaj więcej »

Sprzedaż usług biura rachunkowego to kilkuetapowy proces. Pierwszy krok to przyciągnięcie uwagi potencjalnego klienta (budowanie świadomości). Następnie biuro zabiega o zainteresowanie jego ofertą, potem stara się przekonać do współpracy i wreszcie następuje sprzedaż usługi, czyli podpisanie umowy. Przyjrzyjmy się temu procesowi z bliska.

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzimy agencję eventową, w ramach której organizujemy różnego rodzaju wydarzenia dla firm. W związku z epidemią koronawirusa przechodzimy na organizację wydarzeń online i będziemy prowadzić szkolenia z organizacji takich wydarzeń dla podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce. Czy na takie szkolenia z zakresu organizacji wydarzeń online należy stosować podstawową stawkę 23% VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie o schemat księgowania operatu szacunkowego gruntu (w celu sfinansowania zakupu kredytem bankowym) przeznaczonego w przyszłości na cele deweloperskie bez zabudowy? Czy powinnam od razu zaksięgować wydatek w koszty? Czy powiększy on wartość zakupionego gruntu? Pytanie dotyczy spółki komandytowej, usługi deweloperskie nie są jeszcze wpisane jako działalność spółki.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy osoba fizyczna, która jest beneficjentem w programie czyste powietrze może traktować VAT jako koszt kwalifikowalny, ponieważ nie jest vatowcem, jest osobą fizyczną?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca chce rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który był zatrudniony 3 lata i 3 miesiące. Wręczone zostało mu wypowiedzenie z 3-miesięcznym okresem. Czy pracownik może ubiegać się o odprawę i w jakiej wysokości?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie dotyczy mikroprzedsiębiorcy, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, podatnika VAT, działalność jest prowadzona od 10 lat. Czy można skorzystać z jednorazowej amortyzacji środka trwałego (wózek widłowy, wartość netto 70.000 zł) w ramach pomocy de minimis? Jakie warunki należy spełnić i w jakim czasie można dokonać odliczenia, czy w momencie zakupu, czy w miesiącu następnym?

czytaj więcej »

W polu TP nowego pliku wykazujemy faktury sprzedażowe do jednostek powiązanych. Czy są to powiązania rodzinne plus znaczący wpływ (np. 25% udziału lub kwoty obrotu FV), czy samo powiązanie rodzinne wystarczy?

czytaj więcej »

Rozpoczynamy cykl, który pozwoli Państwu poznać podstawowe wyrażenia i zwroty dotyczące sprawozdania finansowego w języku angielskim. W kolejnym wydaniu zamieścimy również pytania sprawdzające.

czytaj więcej »

Weszła w życie ustawa, która zakłada wypłacanie 120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat przedsiębiorcom w kłopotach.

czytaj więcej »

4 września 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dot. pracowników delegowanych. Są one efektem zmian w przepisach unijnych. Dyrektywa, a w ślad za nią ustawa – mają na celu rozwiązanie problemu nieuczciwych praktyk związanych z delegowaniem pracowników.

czytaj więcej »

Od 2021 r. wzrośnie wysokość kary porządkowej nakładanej w postępowaniach przed organami fiskusa. Wyższa będzie też wartość rzeczy objętych zastawem skarbowym.

czytaj więcej »

Trwają pracę nad specjalnymi rozwiązaniami podatkowymi, które mają przyczynić się do zwiększenia automatyzacji polskiej gospodarki. Przewidują one wprowadzenie nowej tzw. ulgi na roboty, która ma zacząć funkcjonować już w 2021 roku.

czytaj więcej »

wiper-pixel