WYDANIE ONLINE

Od października 2020 r. wejdą w życie przepisy nakładające na podatników VAT obowiązek składania nowego dokumentu elektronicznego wspólnego dla przesyłania deklaracji VAT i o ewidencji VAT, czyli tzw. nowego pliku JPK_VAT. Sprawdź sankcje, które grożą za błędy w przy jego sporządzaniu.

czytaj więcej »

W związku ze zmianą od października struktury JPK VAT wiele biur już dziś powinno przeanalizować modyfikacje, które niedługo zaczną w tym zakresie obowiązywać. Chcemy pomoc we wdrożeniu nowych przepisów i sporządzaniu pliku w nowej strukturze, dlatego jej analizy podjął się nasz ekspert.

czytaj więcej »

Już niedługo zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Przewiduje ono, między innymi, wprowadzenie obowiązku wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń dotyczących niektórych transakcji. Analogiczne oznaczenia wykazywane będą w nowym pliku JPK_VAT.

czytaj więcej »

W jakich terminach trzeba będzie przesyłać nowy plik JPK_VAT? Czy obowiązywać będą dotychczasowe terminy przesyłania deklaracji VAT oraz plików JPK_VAT?

czytaj więcej »

Prowadzę biuro rachunkowe. Czy od 1 października 2020 r. świadczone usługi będę musiała jakoś szczególnie oznaczać w nowym pliku JPK_VAT?

czytaj więcej »

Czy od 1 października 2020 r. nowy plik JPK_VAT obowiązani będą przesyłać wszyscy podatnicy? Czy tylko niektórzy, a reszta po zakończeniu okresu przejściowego?

czytaj więcej »

Czy kody grup towarów i usług GTU służące do oznaczenia pozycji w ewidencji sprzedaży trzeba będzie stosować do transakcji skutkujących pojawieniem się VAT należnego, tj. wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, importu usług oraz dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca?

czytaj więcej »

Czy w nowym pliku JPK_VAT konieczne będzie szczególne oznaczanie transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami będącymi spokrewnionymi ze sobą osobami fizycznymi?

czytaj więcej »

Sprzedajemy preparaty biobójcze zawierające alkohol o zawartości min. 85%. Czy ich sprzedaż trzeba będzie od 1 października 2020 r. oznaczać symbolem GTU_01?

czytaj więcej »

Korzystamy z faktoringu odwróconego, w związku z czym płatności za nas dokonuje bank. Czy w przypadkach gdy płatności takie dotyczą faktur objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, będziemy musieli te faktury oznaczać w nowym pliku JPK_VAT symbolem MPP?

czytaj więcej »

Podatnik świadczy usługi naprawy samochodów i na wystawianych fakturach osobno wykazuje robociznę i osobno wykorzystane do naprawy części. Czy od 1 października 2020 r., wykazując takie transakcje w nowym pliku JPK_VAT podatnik będzie musiał oznaczać te transakcje oznaczeniem GTU_07?

czytaj więcej »

Jak trzeba będzie wykazywać import towarów w nowym pliku JPK_VAT?

czytaj więcej »

W nowym pliku JPK_VAT konieczne będzie oznaczanie niektórych kategorii towarów. Czy dotyczy to również olejów odpadowych PKWiU 38.12.25.0, CN 2710 99 00?

czytaj więcej »

wiper-pixel