WYDANIE BIEŻĄCE

Klienci biur rachunkowych realizują często inwestycje budowlane. W związku z nimi pojawiają się wątpliwości, jakie nakłady mogą być zaliczane do wartości środków trwałych w budowie, by potem po zakończeniu prac i przyjęciu obiektu do użytkowania stanowić podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych.

czytaj więcej »

Specjalny fundusz, w którym będą gromadzone pieniądze dla turystów i organizatorów wycieczek za odwołane imprezy turystyczne, postojowe oraz zawieszenie składek ZUS dla całej branży turystycznej. Taką pomoc dla turystyki przygotowało Ministerstwo Rozwoju.

czytaj więcej »

Minister finansów 15 września 2020 r. wydał interpretację ogólną dotyczącą stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorariów autorskich.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów poinformowało o przygotowaniu rozwiązań uszczelniających system podatkowy. Wśród najważniejszych zmian jest przeniesienie obowiązku podatkowego na spółkę komandytową i ograniczenie ulgi abolicyjnej.

czytaj więcej »

Minister finansów 11 września 2020 r. wydał interpretację ogólną w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych.

czytaj więcej »

Twój klient ma możliwość jednorazowego rozliczania straty do wysokości 5.000.000 zł. Dodatkowo w ramach tarczy antykryzysowej firmy, których przychody znacznie spadły, mogą po spełnieniu określonych warunków dokonać odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r. Poinformuj o tym klientów.

czytaj więcej »

Kontynuując cykl związany z prawami i obowiązkami przedsiębiorców w związku z rodzicielstwem, poniżej omawiamy korzystanie przez klienta z uprawnienia do opieki nad dzieckiem równoznacznego z pracowniczym urlopem wychowawczym.

czytaj więcej »

Nowe pliki JPK wymagają podania szeregu danych, które są kluczowe dla prawidłowego wypełniania części ewidencyjnej. Część z nich może znać tylko klient, dlatego niezwykle istotne zarówno przy nawiązywaniu nowej umowy, jak i we współpracy z dotychczasowym klientem jest wskazanie konieczności podawania przez niego i sprawdzania przez niego prawidłowości wymaganych danych.

czytaj więcej »

Pytanie: Mój klient (jednoosobowa DG) w ramach tarczy antykryzysowej skorzystał jednocześnie z postojowego z ZUS (2.080 x 3m-ce), z PUP (1.300 x 3m-ce), mikropożyczki z PUP dla JDG (5.000 zł), zwolnienia z ZUS i zasiłku na dziecko do 8 lat. Teraz ruszyła kampania informacyjna, że będą te formy wsparcia kontrolowane. Proszę o informację, czy mógł skorzystać z tych wszystkich form wsparcia (wnioski o postojowe z ZUS i PUP były składane w zasadzie w tym samym czasie i nie było wiadomo, który otrzyma)?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. otrzymuje granty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na badania naukowe z dziedziny fizyki, które są przeznaczone na konkretne projekty. Granty są wydatkowane na koszty związane z realizacją projektu. Po zakończeniu projektu spółka składa raport do NCBiR. Czy granty, które wpływają na rachunek bankowy należy kwalifikować najpierw jako rozliczenia międzyokresowe przychodów, a następnie przeksięgować?

czytaj więcej »

Poniżej omówimy dokumenty wchodzące w skład sprawozdania finansowego.

czytaj więcej »

wiper-pixel