WYDANIE BIEŻĄCE

Twój klient może w dowolnym momencie prowadzenia działalności gospodarczej wycofać środek trwały z majątku firmowego. W takiej sytuacji musisz jednak pamiętać o podatkowych konsekwencjach takiej decyzji oraz odpowiednim ujęciu w ewidencji.

czytaj więcej »

PYTANIE : Jakich obowiazków należy dochować, gdy klient w związku z przekroczeniem limitu musi obowiązkowo przejść z PKPiR na pełną księgowość?

czytaj więcej »

Płynność finansową klienta można legalnie wspomóc rozwiązaniami podatkowymi, z których zapewne część trzeba raportować w schemacie podatkowym, jednak warto rozważyć ich zastosowanie szczególnie w trudnej sytuacji większości przedsiębiorstw w związku z pandemią.

czytaj więcej »

Przy tak szybko postępującej pandemii każda firma powinna być gotowa na objawy zarażenia koronawirusem wśród pracowników lub potwierdzenie jego obecności testem. Co w takim przypadku powinien zrobić pracodawca? Nasz ekspert prezentuje instrukcji działania.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik mieszka z osobą, która otrzymała nakaz kwarantanny w związku z kontaktem z osobą zarażoną COVID-19. Pracownik nie otrzymał decyzji sanepidu dotyczącej siebie. Na jakiej podstawie wypłacić chorobowe za dni nieobecności rozpoczynającej się 5 października i trwającej 10 dni? Czy jest zasiłek chorobowy, czy wynagrodzenie chorobowe?

czytaj więcej »

Omawialiśmy już część dokumentów wchodzących w skład sprawozdania finansowego. Poniżej kolejny dokument – Sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

czytaj więcej »

Tak zwany estoński CIT, czyli sposób opodatkowania promujący inwestujących przedsiębiorców ma zacząć obowiązywać w Polsce w 2021 roku i minimalizować m.in. formalności przy rozliczeniu podatków.

czytaj więcej »

Pracownicy, którym obniżono wymiar czasu pracy z powodu epidemii i którzy mieli ustalane zasiłki od wynagrodzenia, po zmianie etatu będą mogli wnioskować o przeliczenie podstawy i wyrównanie świadczenia, np. zasiłku macierzyńskiego, chorobowego czy opiekuńczego.

czytaj więcej »

Trwają prace nad przygotowaniem rozwiązań uszczelniających system podatkowy. Wśród najważniejszych zmian jest przeniesienie obowiązku podatkowego na spółkę komandytową. Nie będzie ono jednak obowiązywać od stycznia.

czytaj więcej »

Od 2021 roku osoby do 26. roku życia nie zapłacą PIT od przychodów uzyskanych w ramach umów stażowych, a także umów o praktyki zawodowe. Takie zmiany w przepisach podatkowych zakłada rządowy Program Młodych Liderów.

czytaj więcej »

Od 15 października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Wnioski można składać tylko elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

czytaj więcej »

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów powinni na 31 grudnia sporządzić spis z natury. Powinni też dokonać wyceny nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia, aby nie naraźić się na sankcje.

czytaj więcej »

wiper-pixel