Zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych. Sprawdź, co czeka Twoich klientów od stycznia

Wychodząc naprzeciw potrzebom obniżenia kosztów ubezpieczeń społecznych drobnych przedsiębiorców, ustawodawca pracuje nad zmianami w zakresie obliczania składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców prowadzących działalność na mniejszą skale, które do 2019 roku będą uzależnione od uzyskiwanych przychodów.

Zmiany w Ordynacji podatkowej pozwalają na blokadę konta klienta nawet na 3 dni bez możliwości zaskarżenia

Już jest uchwalona nowelizacja Ordynacji podatkowej, która zakłada, iż w przypadku blokady rachunku na 72 godziny, podatnik nie będzie mógł tego zaskarżyć.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Poznaj jej prawidłową ewidencję w księgach rachunkowych i PKPiR

Transakcje wewnątrzwspólnotowe muszą być ujmowane w księgach rachunkowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Służą temu konta pozwalające na ustalenie przychodów w przypadku WDT i kosztów nabytych towarów w przypadku WNT. Zobacz, które to konta.

Twój klient obraca kryptowalutami. Podpowiedz mu, jak powinien dokumentować koszt ich nabycia

Coraz więcej firm obraca kryptowalutami, z których przychód na gruncie ustawy o PIT stanowi przychód z praw majątkowych. Ze względu na specyfikę tych transakcji jedynymi dowodami ich dokonania są wyciągi z kont, uświadom klientowi, że może to oznaczać kłopoty z fiskusem.

Strona internetowa biura rachunkowego. Dowiedz się, co musi zawierać, by była skutecznym narzędziem promocji

O potrzebie i zaletach posiadania firmowej strony internetowej nie trzeba nikogo przekonywać, natomiast mało który właściciel biura rachunkowego, podejmując decyzję o stworzeniu nowej lub przebudowie starej strony, wie, jak należy się do tego przygotować. Wbrew pozorom zlecenie wykonania strony firmie zewnętrznej nie oznacza, że podpiszemy umowę i po uzgodnionym czasie otrzymamy link do gotowej witryny.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy na nowych zasadach. Co to oznacza dla Twojego biura?

Jednym z prawnych obowiązków nałożonych na biura rachunkowe oraz ich właścicieli jest przeciwdziałanie procederowi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Poznaj najnowsze zmiany przepisów w tym zakresie i uniknij wysokich kar za ich naruszenie.

Jak rozliczyć leasing samochodów zawarty z polskim oddziałem zagranicznej firmy?

Pytanie: Zawarłem umowę leasingu operacyjnego na dostawę samochodów z podmiotem, który jest faktycznie oddziałem zagranicznej firmy w Polsce. Leasingodawca wystawia fakturę z adresem niemieckim, polskim NIP z przedrostkiem PL. Faktura zawiera polski 23% VAT. Czy opłacając tę fakturę, jestem obowiązany do potrącenia podatku u źródła? Czy certyfikat rezydencji dla tego podmiotu pozwoli mi na obniżenie tego podatku?

Jak obciążyć najemców kosztami dodatkowych opłat?

Pytanie: Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości i jest czynnym podatnikiem VAT. Jest właścicielem lokalu użytkowego w budynku wspólnoty mieszkaniowej. Najemca zobowiązany jest płacić czynsz oraz ponosić opłaty związane z użytkowaniem lokalu: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, na utrzymanie porządku i czystości, opłaty za dostawę energii cieplnej, wody w lokalu. Za te media spółka nie dostaje faktury, tylko naliczenie opłat ze wspólnoty, na których nie ma VAT. Czy postępuję właściwie przy refakturowaniu, naliczając do opłat od wspólnoty podstawową stawkę VAT?

Fiskus przedłuża klientowi termin na zwrot VAT. Powinien wtedy określić datę dzienną

NSA: Przedłużenie terminu zwrotu VAT tylko z datą dzienną  Z najnowszego wyroku NSA wynika, że organ podatkowy, przedłużając termin zwrotu, powinien podać konkretną datę, do kiedy go przedłuża. W przeciwnym razie postanowienie jest bezskuteczne.