Strategia komunikacji i marka biura rachunkowego. Zobacz, jak ją zbudować

Wiele biur rachunkowych nie podejmuje działań marketingowych, ponieważ nie ma pomysłu na to, w jaki sposób pokazać siebie i swoją firmę. Nawet jeśli skorzystają ze wsparcia specjalistów od promocji, w pierwszej kolejności sami muszą odkryć i zdefiniować swoją markę – bez tego nie może być mowy o skutecznej komunikacji i reklamie.

Rewolucja w zakresie cen transferowych. Poznaj zmiany proponowane przez MF

Ministerstwo Finansów uwzględniło w ramach konsultacji społecznych postulat zwolnienia podmiotów krajowych z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. Warunkiem jest jednak wykazywanie przez podatników krajowych dochodów podatkowych w odniesieniu do transakcji dokonywanych miedzy podmiotami powiązanymi. Dużym ułatwieniem będzie także podniesienie wartości progów oraz wydłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji.

Przygotowanie do egzaminu na doradcę podatkowego – omówienie najtrudniejszych pytań otwartych (PIT)

Odpisy amortyzacyjne a koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nieterminowe przekazywanie dokumentów przez klientów biura rachunkowego. Jak temu przeciwdziałać?

Jak pokazuje praktyka, jednym z najczęściej występujących problemów w relacjach biur rachunkowych ze swoimi klientami jest nieterminowe dostarczanie przez tych klientów dokumentów rozliczeniowych. Sprawdź, jak postępować, aby ograniczyć ich skutki.

Jak prawidłowo rozliczyć dochody sp. z o.o. z tytułu udziału w sp. jawnej?

Pytanie: Nasz klient to spółka z o.o., która powstała w 2016 roku a od 12 stycznia 2018 r. jest wspólnikiem spółki jawnej (5% udziałów). Spółka z o.o. sama nie prowadzi działalności gospodarczej, ale ponosi koszty najmu lokalu biurowego i obsługi księgowej (w RziS jest strata). Spółka jawna uzyskuje dochody, i wypłaca spółce z o.o. zaliczkę na poczet zysku w kwocie pozwalającej na zapłacenie podatku oraz pokrycie bieżących kosztów. Co miesiąc od przypadającego na spółkę z o.o. dochodu wyliczam podatek dochodowy (15%). W księgach rachunkowych sp. z o.o.: nie ujmuję przychodów i kosztów przypadających na nią ze sp. jawnej, ujmuję jako przychód finansowy zaliczki na poczet dywidendy oraz później po zatwierdzeniu sprawozdania sp. jawnej i podjęciu uchwały o wypłacie zysku ujmę zatwierdzoną do wypłaty kwotę w dacie zatwierdzenia.Otrzymana zaliczka: kasa / przychody finansowe. Naliczony podatek: podatek dochodowy / rozrachunki publicznoprawne. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Jak opodatkować dochód w spółce jawnej po darowiźnie ogółu praw i obowiązków?

Pytanie:  Spółka cywilna dwóch osób fizycznych została przekształcona w spółkę jawną (uchwała z 30 października 2017 r., wpis do KRS 12 stycznia 2018 r.).1 marca 2018 r. jeden wspólnik darował drugiemu ogół praw i obowiązków w spółce jawnej, darujący oświadczył, że nie ma w stosunku do spółki żadnych roszczeń. Jednocześnie wspólnicy oświadczają, że występujący wspólnik nie brał udziału w prowadzeniu spółki jawnej. W 2018 roku, w spółce był tylko formalnie i nie rości sobie prawa do dochodu. Tym samym uważają, że cały dochód spółki uzyskany w okresie styczeń – luty 2018 roku należy przypisać wspólnikowi pozostającemu w spółce i on go opodatkuje w zeznaniu rocznym (w ciągu roku wspólnicy płacą stałe zaliczki 1/12).Czy takie darowanie ogółu praw i obowiązków wraz z oświadczeniem, że występujący wspólnik nie rości sobie prawa do zysku, zwalnia go z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od dochodu z tytułu bycia wspólnikiem spółki jawnej?

Czy zasiłek chorobowy powinien być wypłacony mimo miesięcznej przerwy w zatrudnieniu zleceniobiorcy?

Pytanie: Zleceniobiorca miał zawartą z naszym klientem umowę zlecenie od 1 października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. (w tym czasie został zgłoszony do dobrowolnego chorobowego). Następnie został wyrejestrowany z dniem 1 lipca 2018 r., a od 1 sierpnia 2018 r. ponownie podpisał z firmą umowę zlecenie i został zgłoszony do ZUS (w tym do dobrowolnego chorobowego). Czy od 1 sierpnia 2018 r. ubezpieczenie chorobowe zachowuje ciągłość (okres karencji 30 dni), jeżeli lipiec ma 31 dni?

Czy pracownikowi, który stara się o przyznanie renty przysługuje odprawa?

Pytanie:  Pracownik kilka miesięcy temu doznał udaru i w związku z tym faktem przebywał na zwolnieniu lekarskim. Wykorzystał cały okres zasiłkowy. Złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Ze względu na stan zdrowia będzie starał się o przyznanie renty chorobowej z tytułu niezdolności do pracy. Obecnie jest na etapie kompletowania wszystkich świadectw pracy, RP-7 itp. Jeszcze nie dostał z ZUS decyzji o przyznaniu renty. Czy w takim przypadku pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi odprawę emerytalno-rentową? Kiedy taka odprawa się należy?

Będzie nowa Ordynacja podatkowa. Sprawdź korzyści dla swoich klientów

Od 2020 roku na odwołanie od decyzji podatnik będzie miał 30 dni. To jedna z regulacji przewidzianych nowymi przepisami.

Zapoznaj klienta ze zmianami w zakresie sukcesji przedsiębiorstw

Przy dziedziczeniu majątku firmy spadkobiercy są narażeni na wiele problemów związanych z wygaśnięciem umów z kontrahentami, pracownikami czy firmami leasingowymi. Często decydują one o braku możliwości reaktywacji przedsiębiorstwa. To się ma jednak zmienić i warto o tym poinformować klienta, może to bowiem wpłynąć na wybór formy prowadzonej przez niego działalności. Poniżej znajdziesz informacje o zmianach i ich praktycznych skutkach.