Zadbaj o finanse klienta. Sprawdź, jakie decyzje warto podjąć w styczniu

Na początku roku podatnikowi przysługuje kilka uprawnień, które mogą znacząco wpłynąć na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Warto sprawdzić, jak korzystając z dostępnych prawem narzędzi, zminimalizować ponoszone przez klienta obciążenia podatkowe.

Twój klient sprzedaje usługi za granicę. Sprawdź jak poprawnie rozliczyć od nich VAT

Opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlega, między innymi, odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski. A contrario – nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce odpłatne świadczenie usług poza terytorium Polski. O tym, gdzie znajduje się miejsce świadczenia usług, decydują przepisy o miejscu świadczenia usług, tj. przepisy art. 28a–28o ustawy o VAT oraz § 3 i 4 rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia usług.

Rozliczenie faktury zakupowej otrzymanej z opóźnieniem

Pytanie: Faktura zakupowa wystawiona w sierpniu, ze względu na przeoczenie, została dostarczona z dokumentami za wrzesień. Jeżeli faktura nie dotyczy towarów handlowych i materiałów, uwzględniam ją w KPiR za wrzesień, ale wpisuję datę z sierpnia, natomiast jeśli jest za towary handlowe i materiały, to muszę skorygować KPiR za sierpień. W obu przypadkach VAT mogę odliczyć w deklaracji za wrzesień. Czy to się zgadza? Z jaką datą mam uwzględnić fakturę w JPK VAT?

Rachunek VAT do celów split paymentu posłuży także do zapłaty składek ZUS?

Resort finansów zamierza wprowadzić korzystne zmiany dla przedsiębiorców otrzymujących należności w ramach mechanizmu podzielonej płatności. Dzięki nim będą oni mieli możliwość opłacania z rachunku VAT nie tylko tego podatku, ale również innych należności publicznoprawnych.

Od 1 stycznia 2019 r. wyższy odpis na ZFŚS

W 2019 r. przewiduje się podwyższenie kwot z tytułu odpisów i zwiększeń na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Bazę naliczenia odpisów będzie stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie z drugiego półrocza 2013 r., które wyniosło 3 278,14 zł.

Koszty telefonu nabytego prywatnie jako koszty uzyskania przychodów działalności gospodarczej

Pytanie: Klient przeniósł stary numer telefonu na firmę. Na fakturze, oprócz opłat za telefon, ma też rozliczenie dodatkowe – raty za telefon. Czy raty za telefon, który był zakupiony jeszcze na osobę prywatną, może wliczyć w koszty?

Koniec roku – najlepszy czas na promocję!

Przełom roku to czas, kiedy przedsiębiorcy najczęściej rozważają zmianę biura rachunkowego. Jest to więc zarazem najlepszy moment na zintensyfikowanie działań marketingowych przez te biura, którym zależy na pozyskaniu nowych klientów.

Dokumenty obcojęzyczne w biurze rachunkowym. Sprawdź, kto pokrywa koszty tłumaczeń

Analiza dokumentów sporządzonych w języku obcym może sprawiać trudności nie tylko przedsiębiorcom i pracownikom biur rachunkowych świadczących usługi na ich rzecz, ale również organom podatkowym weryfikującym poprawność dokonanych na ich podstawie rozliczeń. Dlatego kwestie związane z ich tłumaczeniem warto uregulować w zawartej z klientem umowie.