Samofakturowanie. Sprawdź, czy będzie korzystne dla Twojego klienta

Samofakturowanie warto polecić przede wszystkim klientom, którzy mają problemy z terminowym uzyskiwaniem faktur od sprzedawców, a także gdy biuro chce samodzielnie zadbać o to, by dokumenty zawierały to, czego potrzebują.

Regulamin wynagradzania. Sprawdź, który z Twoich klientów powinien go mieć

Warunki wynagradzania za pracę ustalają układy zbiorowe pracy. Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Zobacz, co w nim zawrzeć.

Przygotowanie księgowości do elektronicznej wymiany danych z organami skarbowymi

Zmiany w przepisach zmieniły wręcz rewolucyjnie środowisko pracy księgowych. W ostatnich dwóch latach tych zmian było tak dużo, iż obieg dokumentów i deklaracji przedsiębiorcy z fiskusem prawie całkowicie bazuje na formie elektronicznego przekazu. Sprawdź, o czym trzeba w związku z tym pamiętać w codziennej pracy.

Przestępstwo niezłożenia sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze. Poznaj konsekwencje

Przygotowanie sprawozdania finansowego i złożenie go do rejestru sądowego lub urzędu skarbowego po zmianach przepisów budzi wiele wątpliwości. Zaznaczyć należy, że zmieniła się przede wszystkim forma techniczna przygotowywania i podpisywania sprawozdania finansowego. Nie uległy zmianie terminy i merytoryczne zasady jego przygotowywania oraz przesyłania.

Od września ma obowiązywać nowy wykaz podatników VAT. Znamy projekt

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten przewiduje modyfikację przepisów o wykazie podatników VAT.

Jakie dokumenty należy posiadać, aby traktować dostawy jako WDT i kiedy należy je wykazać w deklaracji VAT 7?

Pytanie: Polska spółka we wrześniu i październiku dokonała sprzedaży towarów dla holenderskiej spółki. Towary zgodnie z zamówieniem dostarczone zostały do magazynu w Polsce (warunki dostawy DAP Grodzisk Wielkopolski). Następnie w ciągu 2 miesięcy firma holenderska dokonała usługi na tych towarach (zdobienia na szkle) i przewiozła towary do Niemiec do supermarketu zgodnie z zamówieniem ich klienta w 48. i 49. tygodniu (tj. na przełomie listopada i grudnia). Firma holenderska zapłaciła za zakupiony towar, podpisała dokumenty packing list oraz CMR (ze wskazanym miejscem dostawy Grodzisk Wielkopolski). Następnie po dostarczeniu towarów do Niemiec przesłała oświadczenie, że w tygodniu 48. (lub 49.) towary wg packing list i faktury nr... , po wykonaniu na nich usługi, zostały dostarczone do klienta w Niemczech (i podano tu dane klienta, nr VAT oraz nazwę i adres w Niemczech). Wszystkie te dokumenty dotarły do polskiej spółki w grudniu (za faktury wystawione we wrześniu) i styczniu (za faktury wystawione w październiku). Polska spółka wystawiła we wrześniu i październiku ww. omówione faktury bez VAT jak WDT. Czy posiadane dokumenty będą wystarczające, aby traktować te dostawy jako WDT i w którym miesiącu należy je wykazać w deklaracji VAT 7? Czy są w tym zakresie interpretacje podatkowe?

Czym kieruje się klient przy wyborze biura rachunkowego?

Na polskim rynku działa ok. 40 tys. biur rachunkowych. Dla księgowych oznacza to dużą konkurencję, a dla przedsiębiorcy szeroki wybór dostawców tych usług. W efekcie przed biurami rachunkowi stoi wyzwanie, jak się zaprezentować, żeby przyciągnąć klientów, a przed klientami – jak wybrać najlepszą ofertę.